Forenkle sendehandlingene

Du kan skanne originaler i ulike formater samtidig eller sende dokumenter som skannes sammen, separat. Ved å hente opp tidligere brukte innstillinger kan du forenkle sendehandlingene.
 
 
6W27-054