Sende originaler av ulik størrelse sammen (originaler av ulike størrelser)

 
Du kan plassere originaler av ulike størrelser i materen og skanne dem samtidig. Dette gjør at du ikke må plassere originaler separat.
Kombinasjonen av originale størrelser som du kan skanne er begrenset. Skanning med feil kombinasjon kan skade originalene eller føre til papirstopp.
Mater
Ikke plasser originaler av ulik tykkelse eller papirtyper sammen. Dette kan skade originalene eller føre til papirstopp.
1
Legg originalene med forsiden opp i materen. Plassere originaler
2
Trykk på <Faks>. <Hjem>-skjermbilde
3
Spesifiser destinasjonen på skjermen for grunnleggende funksjoner for faks. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende operasjoner for sending av faks
5
Trykk på <Valg>  <Forskj.format originaler>.
6
Trykk på <Lukk>.
7
Trykk på .
Originalene skannes og sending starter.
Hvis du angir modus for forskjellige størrelsesoriginaler, kan skannehastigheten være lavere enn normalt.
6W27-055