Tilbakekalle tidligere brukte innstillinger for sending (tidligere innstillinger)

 
Du kan hente mottakere som er angitt tidligere. Skanneinnstillinger som tetthet blir også tilbakekalt samtidig.
Du kan lagre en serie destinasjoner, skanne eller sende innstillinger som er spesifisert før du trykker på som én gruppe med tidligere innstillinger.
De tre siste innstillingene som ble lagret i minnet, slettes ikke selv om hovedstrømmen slås AV.
Når du bruker faksinformasjonstjenester, kan du ikke spesifisere en destinasjon som er lagret i adresselisten eller bruke modus for tidligere innstillinger.
1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Faks>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Forrige innst.> på skjermen med grunnleggende funksjoner for faks. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
4
Velg loggen du vil tilbakekalle, og trykk på <OK>.
Destinasjonen og skanneinnstillingene er spesifisert i henhold til den valgte loggen.
Når personlig autentisering er i bruk, husker maskinen innstillingene som er spesifisert tidligere av brukeren som logger på maskinen.
Du kan endre tilbakekallingsinnstillingene før sending.
5
Trykk på .
Originaler skannes og sendingen starter.
Hvis du angir <Administrere adressebok tilgangsnummer> til <På>, kan du ikke tilbakekalle innstillinger fra minnet.
Hvis du angir en adressetype som <På> i <Begrens nye mottakere>, slettes tidligere lagrede tidligere innstillinger.
6W27-057