Justere tettheten

Hvis utskriftens tetthet er betydelig forskjellig fra originaldokumentet, følger du fremgangsmåten nedenfor for å justere skannetettheten nærmere originalen.
1
Trykk på   <Justering/vedlikehold> <Justere bildekvalitet> <Korrigere tetthet>.
2
Endre tettheten.
Når den skyves mot <Mørk> side, utvides områdene som skrives ut med maksimal tetthet. Når den skyves mot <Lys> side, kan fylte områder, tekst og streker bli skrevet ut som halvtoner med manglende punkter. Denne innstillingen bør hovedsakelig benyttes til å justere middels tettheter.
3
Trykk på <OK>.
6W27-0HA