Bytte tonerkassett

Når toneren begynner å gå tom eller er tom, vises en melding om at du må gjøre klar en ny tonerkassett eller utføre utskifting av tonerkassetter. Gjør klar en ny tonerkassett eller skift av tonerkassett i henhold til meldingen som vises.
Ikke bytt tonerkassetter før maskinen viser meldingen som ber deg om det.
Hvis du vil ha mer informasjon om hver melding, kan du se Tiltak for hver melding.
Hvis du vil ha informasjon om produktnumrene for tonerkassetter, kan du se Forbruksmateriell.
Du kan sjekke gjeldende mengde toner som gjenstår. Kontrollere gjenværende tonernivå

Fremgangsmåte når du skal bytte tonerkassetten

Når du skifter ut tonerkassetter, følger du instruksjonene som vises i videoen, sammen med de som er skrevet nedenfor.
1
Åpne frontdekselet.
Hold den høyre og venstre kanten av dekselet for å åpne det.
2
Mens du trykker ned låsetappen på håndtaket () vrir du tonerkassetten i pilens retning (med urviseren).
Ikke utsett tonerkassetten for støt ved å slå den mot noe, e.l., da dette kan føre til at toner lekker ut.
3
Trykk ned låsetappen, dra ut tonerkassetten.
4
Ta den nye tonerkassetten ut av esken.
5
Rist den nye tonerkassetten 5-6 ganger som vist nedenfor, for å fordele toneren jevnt inne i kassetten.
6
Sett tonerkassetten inn.
Pass på at etikettsiden på kassetten vender opp, og skyv tonerkassetten inn i maskinen så langt det går.
Støtt den nye tonerkassetten med en hånd fra undersiden mens du skyver den inn i maskinen med den andre hånden.
7
Hold tonerkassetten på plass med en hånd og fjern forseglingen ved å trekke den rett ut med den andre hånden.
Dra ut forseglingen langsomt slik at toneren ikke spres og søler til klær eller hud.
Pass på at du drar forseglingen helt ut. Hvis ikke kan det oppstå utskriftsfeil.
Pass på å dra forseglingen rett ut. Å trekke forseglingen opp eller ned kan få den til å ryke. Hvis forseglingen ryker inni tonerkassetten og ikke kan fjernes helt, kan ikke tonerkassetten brukes.
Kast forseglingen etter å ha fjernet den fra tonerkassetten.
8
Vri tonerkassetten i pilens retning (mot urviseren).
Vri tonerkassetten helt til den låses på plass.
9
Lukk frontdekselet.
Hvis utskrift ble avbrutt fordi det ble tomt for toner, fortsetter den automatisk når du skifter tonerkassetten.
Hvis graderingen og tettheten til utskriften endres etter utskifting av tonerkassetten, må du utføre justering.
6W27-0H4