Tiltak for hver melding

Hvis det oppstår en feil mens du skanner eller skriver ut, eller hvis det oppstår et problem med nettverkstilkoblingen eller -innstillingene, vises det en melding på maskinskjermen eller Fjernkontroll-skjermbildet. Se meldingene nedenfor for detaljer om hver melding og løsningene på problemene. Du må også se Hvis et sekssifret tall vises når du logger deg på hvis det vises et sekssifret tall mens du er pålogget.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Info. om aktiv katalog-nettsted er ugyldig. Kontakt systemstyrer.
Kunne ikke verifisere CRL.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
D0-nn-feil (nn representerer to alfanumeriske tegn)
Kunne ikke sende den nye PIN-koden via e-post. Sjekk innstillingene.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n representerer ett alfanumerisk tegn)
FM DL SCALE ERROR n (n representerer ett alfanumerisk tegn)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n representerer ett alfanumerisk tegn)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Google Cloud Print: Kan ikke kommunisere med server.
Google Cloud Print: Serveraut.feil. (Ugyldig sertifikat)
IEEE 802.1X-feil. Angi korrekt informasjon for autentisering.
Feil IEEE 802.1X. Intet svar fra mottaker.
Feil IEEE 802.1X. Kan ikke analysere sertifikatet.
Feil IEEE 802.1X. Sertifikatet er feil.
Feil IEEE 802.1X. Sertifikatet har utløpt.
IEEE 802.1X-feil. Endre passord for autentisering.
IEEE 802.1X-feil. Sjekk autentiseringsinnstillingene.
Innstill IP-adresse.
Kan ikke lagre PDF med Formater til PDF/A som standard. Alle andre innstillinger er lagret.
Sjekk servernavnet i SMB-innstillingene.
TLS-feil
Kan ikke slette standard nøkkel fordi den er i bruk av TLS eller andre innstillinger. Sjekk innstillingene.
TCP/IP-feil
Mangler ressurser. Vent et øyeblikk, forsøk deretter på nytt.
Sjekk TCP/IP.
Sjekk TCP/IP. (Hovedlinje)
Sjekk TCP/IP. (sublinje)
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Du har ikke rettigheter til å få tilgang til XXX-siden.
Kontoen er utløpt. Kontakt systemstyrer.
Tilkobl.feil ved tilgangspunkt. Sjekk info om trådløst LAN.
TP-modus: Avsluttet pga. feil.
TP-modus: Avsluttet fordi ingen annen enhet ble funnet.
TP-modus: Maks. ant. enheter som kan koble til er nådd.
TP-modus: Tilkoblet andre enheter.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Det har oppstått en feil. Kontakt systemstyrer.
Ingen respons.
Kan ikke hente knappeinnstillingene fordi funksjonen for knappen ikke finnes.
Kan ikke hente innstillingene fordi funksjonen for knappen er deaktivert. Aktiver funksjonen og prøv på nytt.
Synk. egendefinerte innst.: Logg inn på nytt for å synkronisere.
Synkroniser egendefinerte innst.: Noen innst. er begrenset.
Synkroniser egendef. innst.: Det oppstod en feil.
Synkroniser egendefinerte innst.: Aktiverer synkronisering...
Synkroniser egendef. innst.: Serverautentiseringsfeil.
Synkroniser egendef. innst.: Finner ikke serveren.
Synkroniser egendef. innst.: Kan ikke identif. serveren.
Sjekk dekslene.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Generering av enhetssignaturnøkkel mislykket. Angi e-postadressen i Kommunikasjonsinnst.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Fjern originalen fra glassplaten.
Originalskanneområde (mater) er skittent.
Originalskanneområdet (tynn glasstripe) er skittent.
Legg originalene tilbake i riktig orden, trykk deretter [Start] tasten.
Legg originalene tilbake i riktig orden og trykk på [Start]-tasten. (Datastr. for skannet original overstiger øvre grense. Innstillingene korrigeres automatisk og originalene skannes på nytt.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Antall søkeresultater har nådd øvre grense. Endre søkebetingelser og prøv på nytt.
Søkebetingelsen inneholder tegn som ikke kan brukes med valgt server.
Oppstod feil under verifisering.
Denne CRL er ikke gyldig.
Denne CRL er utløpt.
Ikke mulig å lagre fordi algoritme for denne tasten ikke støttes.
Ikke mulig å innstille standardtast fordi denne tasten er ødelagt eller ugyldig.
Dette sertifikatet er trukket tilbake.
Dette sertifikatet er ugyldig.
Dette sertifikatet er utløpt.
Ingen respons fra serveren. Sjekk innstillingene.
Kan ikke starte søk fordi serverversjonsinnstillingene er feil. Sjekk innstillingene.
Sjekk serveren.
Det passende papirformatet, A4, er ikke tilgjengelig.
Trådløst LAN ble frakoblet pga. en subnetmaske-konflikt.
Det er for mange underkataloger.
Fjern alt levert papir.
The contents of the specified file may be incorrect.
Standardnøkkel er ikke angitt. Sjekk TLS-innstillinger.
Standardtast er ikke innstilt. Sjekk tastog sertifikatliste innstillingene i sertifikatinnstillinger.
Ikke mulig å verifisere sertifikat.
Tilknytning ikke mulig.
Kan ikke redigere/slette papiret fordi det brukes for andre innstillinger i Innstillinger/lagring.
Kontroller datamaskinnavn i Innstillinger/lagring.
Kan ikke endre innstillingene fordi valgt nøkkel er i bruk.
Finner ikke valgt server. Sjekk innstillingene.
Tilknytning til valgt server ikke mulig. Sjekk innstillingene.
Innstillingen angitt på Innstillinger-menyen kan for øyeblikket ikke brukes. Kontakt systemstyrer.
Valgt knapp kan være utilgjengelig. Kontakt systemstyrer.
Ikke mulig å sende.
Økt avbrutt. Vent litt og prøv å få tilgang til databasen på nytt.
Ikke mulig å fullføre søking grunnet tidsbrudd. Sjekk innstillingene.
Kan ikke utføre fordi filen inneholder data som ikke støttes.
Direktetilkobling: Avsluttet pga. feil.
Direktetilkobling: Avsluttet fordi ingen annen enhet ble funnet.
Justerer gradering... Vent litt.
Får ikke tilgang til databasen. Start enheten på nytt.
Digital sig. sert. tilgangsfeil
Feil m/sertifikatutløpsdato
Kan ikke logge inn fordi flere brukere er registrert under samme brukernavn. Kontakt systemstyrer.
Ikke mulig å lagre nye knapper fordi antall lagrede knapper har nådd grensen. Allerede lagrede knapper kan overskrives.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Kan ikke lagre fordi antall lagrede brukere har nådd grensen.
Bytt tonerkassett.
Rengjøring... Vent et øyeblikk. (Omtrent XX sek.)
Angitt PIN-kode er feil.
Autentiseringsserveren kjører ikke. Kontakt systemstyrer.
Finner ikke autentiseringsserveren. Kontakt systemstyrer.
Ingen passord er angitt på aut.serversiden. Kontakt systemstyrer.
Kan ikke logge inn fordi anonym tilgang til autentiseringsserveren ikke er tillatt. Kontakt systemstyrer.
Nødvendig kontoinformasjon for å logge inn på autentiseringsserveren er ugyldig. Kontakt systemstyrer.
En konkurrerende IP-adresse ble funnet på nettverket.
En IP-adressekonflikt ble oppdaget i nettverket (hovedlinje).
En IP-adressekonflikt ble oppdaget i nettverket (sublinje).
Kan ikke utføre operasjonen fordi det oppstod en nettverksfeil.
Sjekk nettverkstilknytningen.
Fjern fastkjørte originaler fra materen og originalene som ligger igjen på matebrettet. Legg deretter originalene tilbake på matebrettet og trykk på [Start]-tasten.
Fjern originalen fra materen.
Utfører flere jobber...
Kan ikke logge inn fordi det oppstod en autentiseringsfeil i Avd.-ID-styring. Kontakt systemstyrer.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
Gjengivelsesfeil for PDL nn (nn er modulnavnet)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Kan ikke hente knappeinnstillingene fordi andre operasjoner utføres.
Lagring til Hjem avbrytes, og du går tilbake til funksjonsdisplayet fordi du ikke har tillatelse til å lagre knapper. Logg på som administrator og prøv igjen.
Passordet samsvarer ikke med policykravene. Endre passordet.
Tidsinnstillinger for denne enheten og autentiseringsserveren er kanskje ikke synkronisert. Kontakt systemstyrer.
Komm.feil ved trådløst LAN. Slå hovedstrømmen AV og PÅ.
Komm.feil ved trådløst LAN. Sjekk info om trådløst LAN.
Kan ikke sende fordi minnet er fullt. Vent litt og prøv på nytt.
Ikke mulig å utføre operasjonen fordi minnet er fullt.
Skanningen vil bli avbrutt fordi minnet er fullt. Vil du skrive ut de skannete sidene?
Skanningen vil bli avbrutt fordi minnet er fullt. Vent litt og prøv på nytt.
Skanningen vil bli avbrutt fordi minnet er fullt. Vil du sende de skannete sidene?
Skanning vil bli avbrutt fordi minnet er fullt. Vil du lagre de skannete sidene?
Mengden med data som er lagret for registrerte brukere har nådd grensen. Du kan utføre operasjoner, men ingen data (jobbinnstillingslogger, personlige innstillingerinnhold osv.) kan lagres på dette tidspunktet. For å kunne lagre data fra neste gang du logger inn, må unødvendige data slettes fra andre brukere. Kontakt systemstyreren eller se i håndboken for mer informasjon.
Lagring til Hjem avbrytes fordi du ikke er logget inn. Gå tilbake til funksjonsdisplayet, logg inn og prøv på nytt.
Sjekk brukernavn, passord eller innstillinger.
Legg inn papir.
Skanningen ble avbrutt fordi den skannede originalens dataformat overstiger grensen. Skanning kan være mulig hvis skarpheten reduseres eller Originaltype angis til Tekst.
Informasjon angitt av den innloggede brukeren lagres ikke.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Kan ikke logge inn. Sjekk innloggingssted.
Kan ikke lagre passordet fordi antall lagrede passord for hver bruker har nådd grensen.

Hvis et sekssifret tall vises når du logger deg på

Hvis det oppstår en feil når du logger deg på, vises det et sekssifret tall under meldingen. Gjennomfør nødvendige tiltak basert på det sekssifrede tallet som vises.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
6W27-0J5