Registrere et brukersignatursertifikat

 
Nøkkelen og sertifikatet (brukersertifikat) som kreves når du legger til en brukersignatur, kan registreres via Fjernkontroll. Tilordne en administratorer til å registrere disse elementene. Når de er registrert, kan brukere som logger inn med personlig godkjenning, legge en digital signatur til skannede dokumenter som sendes i et bestemt filformat. Legge til en digital signatur
Et systemalternativ kreves for å bruke denne funksjonen. Systemvalg
Du kan kanskje ikke registrere visse typer nøkler og sertifikater. Systemspesifikasjoner
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Settings/Registration] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Device Management]  [User Key and Certificate Settings].
4
Klikk på [Install...].
5
Registrer sertifikatet.
1
Klikk på [Browse...], og angi filen (brukersertifikat) som skal installeres.
Du kan kanskje ikke angi filnavnet hvis det er for langt.
2
Tast inn passordet til den private nøkkelen.
I [Private Key Password] taster du inn passordet registrert til nøkkelen.
3
Klikk på [Start Installation].
Administrere nøklene og sertifikatene for brukersignatur
Du kan sjekke de detaljerte innstillingene for eller slette nøklene og sertifikatene på skjermen vist i trinn 4.
Hvis du logger inn med administratorrettigheter, vises nøklene og sertifikatene for alle brukersignaturene. For brukere som ikke logger inn med administratorrettigheter, vises kun nøkkelen og sertifikatet til den innloggede brukeren.
Klikk på et innloggingsnavn for å vise detaljert informasjon om sertifikatet.
Hvis du vil slette nøkler og sertifikater, velger du de du vil slette og klikker på [Delete]  [OK].
For informasjon om sertifiseringsinstansen som utsteder brukersertifikatet for hver bruker som er kompatibel med maskinen for å legge til et brukersertifikat, se merknaden inkludert med tilleggsproduktet.
6W27-0A3