Begrense bruken av minnemedier

Selv om minnemedier som USB-minneenheter er beleilige, kan de også være en kilde til informasjonslekkasje hvis de ikke administreres riktig. Denne delen beskriver prosedyrene for å forby bruk av minnemedier, samt begrense muligheten til å lagre skannede dokumenter på minnemedier, eller skrive ut data lagret på minnemedier. Administrator- eller DeviceAdmin-privilegier kreves for å konfigurere disse innstillingene.
  <Funksjonsinnstillinger>  <Lagre/få tilgang til filer>  <Minnemediainnstillinger>  <Bruk skanne-/utskriftsfunksjon>  Velg <Av> for <Bruk skannefunksjon> eller <Bruk utskriftsfunksjon>  <OK>      <Bruk innst. endr.>  <Ja>
6W27-0A0