Begrense funksjonene på maskinen

Du kan begrense bruken av visse funksjoner som kan føre til informasjonslekkasjer eller som kan bli utsatt for misbruk. Det er også mulig å deaktivere bruken av enkelte funksjoner fullstendig.
Begrense tilgang til adresseboken og sendefunksjoner
Du kan angi en PIN-kode for adresseboken slik at generelle brukere ikke kan gjøre noen endringer, og du kan begrense mottakerne som kan angis når du sender fakser og skanninger. Du kan også angi individuelle tilgangsnumre for spesifikke kontakter hvis informasjon du ikke ønsker å gjøre tilgjengelig for alle, slik at bare brukerne som vet nummeret, kan få tilgang til mottakeren. Begrense tilgang til adresseboken og sendefunksjoner
Begrense utskrift fra datamaskin
Du kan forby alle brukere å skrive ut dokumenter fra en datamaskin, eller bare tillate utskrift hvis brukeren er godkjent på maskinen. Du kan også konfigurere maskinen slik at bare krypterte sikre utskriftsdokumenter kan skrives ut. Begrense utskrift fra datamaskin
Begrense bruken av minnemedier
Selv om minnemedier som USB-minneenheter gir bekvemmelighet, øker de også potensialet for sikkerhetsrisiko som f.eks. informasjonslekkasje. Du kan stille inn tilgangsbegrensninger for minnemedier basert på sikkerhetspolicyen. Begrense bruken av minnemedier
6W27-09R