Begrense tilgang til adresseboken og sendefunksjoner

Du kan angi en PIN-kode for adresseboken for å hindre brukere i å redigere mottakerinformasjon, eller du kan begrense tilgjengelige sendemottakere for å redusere risikoen for informasjonslekkasje. Du kan også forhindre at dokumenter sendes til utilsiktede mottakere ved å kreve at brukerne oppgir faksnummeret to ganger som bekreftelse før sending.
6W27-09S