Generere nøkkel og forespørsel om signering av sertifikat (CSR)

Sertifikater generert på denne maskinen har ikke en CA-signatur, noe som kan føre til kommunikasjonsfeil med noen kommunikasjonskontakter. For å be om et sertifikat med en CA-signatur kreves data for forespørsel om signering av sertifikat (CSR). En bruker som logger inn med administratorrettigheter, kan generere en CSR.

Generere nøkkel og CSR

Du kan generere nøkkel og CSR på maskinen. Du kan også vise CSR-dataene på skjermen og eksportere dem som en fil.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Settings/Registration] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Device Management] [Key and Certificate Settings].
4
Klikk på [Generate Key...].
5
Klikk på [Key and Certificate Signing Request (CSR)].
6
Konfigurer de nødvendige elementene for nøkkelen og sertifikatet.
[Key Name]
Tast inn et navn for nøkkelen. Bruk et navn som vil være enkelt å finne når det vises i en liste.
[Signature Algorithm]
Velg hash-algoritmen som skal brukes for signaturen.
[Key Algorithm]
Velg nøkkelalgoritmene, og angi nøkkellengden hvis [RSA] er valgt, eller angi nøkkeltypen hvis [ECDSA] er valgt.
[Country/Region]
Velg landskoden fra listen, eller skriv den inn direkte.
[State]/[City]
Skriv inn plasseringen.
[Organization]/[Organization Unit]
Skriv inn organisasjonsnavnet.
[Common Name]
Skriv inn IP-adressen eller FQDN.
Når du utfører IPPS-utskrift i et Windows-miljø, må du sørge for at du skriver inn maskinens IP-adresse.
En DNS-server kreves for å skrive inn maskinens FQDN. Angi IP-adressen hvis en DNS-server ikke brukes.
7
Klikk på [OK].
CSR-dataene vises.
Hvis du ønsker å lagre CSR-dataene til en fil, klikker du på [Store in File] og angir lagringsplasseringen.
Nøkkelen som genererte CSR-en, vises på listeskjermen for nøkkelen og sertifikatet, men du kan ikke bruke den alene. For å bruke denne nøkkelen må du registrere sertifikatet som senere utstedes basert på CSR-en. Registrere et sertifikat til en nøkkel

Registrere et sertifikat til en nøkkel

Du kan registrere sertifikatet som ble søkt om og utstedt basert på CSR-en.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Settings/Registration] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
I [Certificate]-listen klikker du på  for sertifikatet som du vil registrere.
5
Klikk på [Register Certificate...].
6
Registrer sertifikatet.
Klikk på [Browse...], angi filen (sertifikatet) som skal registreres, og klikk på [Register].
6W27-0AF