Legge til og redigere brukerinformasjon i en CSV-fil

Denne delen beskriver innholdet i hver kolonne i en CSV-fil som er brukt til import eller eksport. Se denne delen når du redigerer CSV-filer.
Hvis "Nei” imidlertid er skrevet i "Endring kreves"-delen for en bestemt kolonne, må du ikke endre innholdet i den kolonnen.
Kolonnenavn
Endring kreves
Gyldige tegn
Ugyldige tegn
Kompatibilitet med skjermbildet for Fjernkontroll
Merknader
uid
Ja
1 til 32 tegn
Kontrolltegn, mellomrom på én byte og følgende tegn:
/ : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Må skrives inn ved import.
passord
Ja
0 til 32 tegn i tegnsettet ISO885915
Kontrolltegn
Skrives ut som "********" (* x 8) ved eksport.
Når du oppdaterer passordet, slettes "********" og overskrives av det nye passordet. Når du imidlertid importerer endringer, selv om du lar feltet være uspesifisert (tomt), overskrives det ikke som tomt, men det vil i stedet beholde den eksisterende verdien.
Hvis dette elementet utelates når du importerer endringer, vil den eksisterende brukeren overføre det opprinnelige passordet.
cn
Ja
0 til 32 tegn
Kontrolltegn
I/A
cn;lang-ja;phonetic
Ja
0 til 32 tegn
Kontrolltegn
Se "Merknader".
Vises som “fonetisk" hvis displayspråket er angitt til "japansk".
cardIdList
Ja
Kort-ID: et nummer med opptil åtte alfanumeriske tegn
Du kan angi opptil 1000 elementer.
Alfanumeriske tegn som ikke er én byte
-
(I/A)
I/A
mail
Ja
Kombinasjon av 0 til 256 alfanumeriske tegn og symboler
Kontrolltegn
I/A
avatorImgPath
Nei
-
-
Kan ikke endres. Tilordnes automatisk når du angir ikonbilder.
dept_id
Ja
Et tall på opptil sju sifre
Numeriske tegn som ikke er én byte
I/A
dept_pin
Ja
Et tall på opptil sju sifre
Numeriske tegn som ikke er én byte
I/A
roleName
Ja
0 til 32 tegn
Kontrolltegn, mellomrom på én byte og følgende tegn:
/ : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Hvis dette elementet utelates, eller hvis et navn spesifiseres som ikke er registrert i rolleadministrasjon, endres det til den første rolleinnstillingen.
accountExpires
Ja
Se "Merknader".
Se "Merknader".
YYYYMMDD-format. "235959" legges til automatisk som tidspunktet etter import.
accountDisabled
Ja
1 eller 0
Alle tegn bortsett fra "1" (deaktiver) eller "0" (aktiver)
I/A
gruppe
Ja
0 til 64 tegn.
Du kan angi opptil 10 elementer.
Kontrolltegn, mellomrom på én byte og spesialtegn.
"Gruppenavnet" som er registrert i brukergruppebehandlingen, er skrevet her. Hvis brukeren tilhører flere grupper, er gruppenavn forbundet med en "|".
createDate
Ja
Se "Merknader".
Se "Merknader".
-
(I/A)
Skrives ut i "TYYYYMMDDhhmmssmmm"-format ved eksport. ("T"-en legges til for å forhindre korrupsjon av teksten.)
Ved import skriver du inn informasjonen i ett av følgende formater.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Brukes til å sortere i registreringsrekkefølgen for bildeinnlogging.
Hvis du utelater dette elementet, brukes datoen og klokkeslettet til importen for datoen og klokkeslettet til registreringen av nye brukere. For eksisterende brukere overføres den opprinnelige registreringsdatoen og -klokkeslettet.
lastLoginDate
Ja
Se "Merknader".
Se "Merknader".
-
(I/A)
Datoen og klokkeslettet da brukeren sist logget inn, lagres.
Skrives ut i "TYYYYMMDDhhmmssmmm"-format ved eksport. ("T"-en legges til for å forhindre korrupsjon av teksten.)
Ved import skriver du inn informasjonen i ett av følgende formater.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Brukes til å avgjøre om en bruker har logget inn og om automatisk brukersletting skal utføres.
Hvis du utelater dette elementet, er datoen og klokkeslettet da brukeren sist logget inn, tomme for nye brukere. For eksisterende kunder overføres datoen og klokkeslettet da brukeren sist logget inn.
dc
Nei
0 til 32 tegn
Kontrolltegn
-
(I/A)
Kan ikke endres. Det vil automatisk bli tilordnet for følgende brukere.
Brukere registrert etter servergodkjenning
Brukere registrert via <Lagre automatisk når jobb mottas> i bildeinnlogging
uuid
Nei
-
-
-
Kan ikke endres. Tilordnes automatisk under brukerregistrering.
sdl_digest
Nei
-
-
-
Kan ikke endres. Genereres automatisk ved registrering/endring av passord.
uac_advbox_digest1
Nei
-
-
-
Kan ikke endres. Genereres automatisk ved registrering/endring av passord.
uac_advbox_digest2
Nei
-
-
-
Kan ikke endres. Genereres automatisk ved registrering/endring av passord.
pin_digest
Nei
-
-
-
Kan ikke endres. Genereres automatisk ved registrering/endring av PIN-kode.
server_user_flg
Nei
-
-
-
Kan ikke endres. Dette er et identifikasjonsflagg for brukeren registrert etter at servergodkjenning er fullført.
server_user_gp_key
Nei
-
-
-
Kan ikke endres. Dette er gruppen som brukeren som registreres etter at servergodkjenning er fullført, tilhører.
server_user_gp_value
Nei
-
-
-
Kan ikke endres. Dette er gruppen som brukeren som registreres etter at servergodkjenning er fullført, tilhører.
CharSet
-
-
-
-
For UTF8 vil "CharSet:UTF8" bli skrevet i kolonnelinjen.
Linjen i begynnelsen av filen er kolonnelinjen.
Elementnavn vises kanskje ikke i rekkefølge.
Kodingene som støttes av CSV-filer, er UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 og koreansk.
Tekststrenger i eksporterte CSV-filer er omgitt av ″[″ og ″]″ hvis noen av følgende betingelser gjelder. Når du redigerer en CSV-fil og legger til nye tekststrenger som oppfyller følgende betingelser, omgi slik tekst med "[" og "]".
Numre starter med "0"
Numre større enn 12 sifre
Tekststrenger omgitt av "[" og "]"
6W27-08W