Konfigurere innstillingene for personlig godkjenningsstyring

Påloggingstjenesten for brukergodkjenning utfører personlig godkjenning basert på informasjonen registrert for hver bruker, som lar deg begrense brukerne som kan bruke maskinen. Brukerinformasjonsregistrering (godkjenning) kan utføres på denne maskinen og på en ekstern server. Du kan konfigurere godkjenningssystemet til å bare bruke denne maskinen som godkjenningsenheten, eller du kan i tillegg angi en Active Directory- eller LDAP-godkjenningsserver på nettverket som en godkjenningsenhet for å bruke den eksisterende brukerinformasjonen registrert på serveren (Godkjenningsenhet). Administratorer kan også angi hvilke funksjoner som er tilgjengelig for hver enkelte bruker, for eksempel «bruker A har ikke lov til å kopiere» eller «bruker B har tillatelse til å bruke alle maskinfunksjoner». For brukerpåloggingsmetoden kan du angi godkjenningsinformasjon eller velge en bruker (Påloggingsmetode). Før du konfigurerer brukergodkjenningsinnstillingene, kan du bestemme godkjenningsenheten og påloggingsmetoden. Konfigurere personlig godkjenningsstyring med brukergodkjenning

Godkjenningsenhet

Godkjenningsenheter beskrevet nedenfor kan brukes til personlig godkjenningsstyring. Hver type godkjenningsenhet krever annerledes miljø og innstillinger. Bekreft systemmiljøet før konfigurering. Systemspesifikasjoner
Lokal enhet (denne maskinen)
Brukerinformasjon administreres på databasen i maskinen. Brukerinformasjon registreres og redigeres via kontrollpanelet eller Fjernkontroll. Når den lokale enheten konfigureres som en uavhengig godkjenningsenhet, kan avdelings-ID-styring utføres samtidig. Registrere brukerinformasjon i den lokale enheten
Active Directory-/LDAP-server
I tillegg til den lokale enheten kan du angi en LDAP-server eller Windows-server med Active Directory installert som godkjenningsenhet. Én fordel av å bruke denne enhetstypen er at brukerne registrert på serveren kan legges til som generelle brukere uten endringer. For å gi administratorrettigheter til en bruker må brukeren være tildelt til en spesifikk administratorgruppe på Active Directory- eller LDAP-serveren. For å angi den ekstra godkjenningsenheten må du registrere informasjonen til serveren som brukes for godkjenning. Registrere serverinformasjon

Påloggingsmetode

Brukerpåloggingsmetodene beskrevet nedenfor er tilgjengelig for personlig godkjenningsstyring. Det er også mulig å kombinere disse metodene. Hvis du vil ha mer informasjon om påloggingshandlinger, kan du se Logge på maskinen.
Tastaturgodkjenning
 
Med denne metoden logger brukere på ved å angi brukernavnet og passordet sitt via tastaturet som vises på kontrollpanelet. Denne metoden er tilgjengelig uavhengig av godkjenningsenheten som brukes.

Konfigurere personlig godkjenningsstyring med brukergodkjenning

Konfigurer innstillingene for personlig godkjenningsstyring i rekkefølgen som beskrives nedenfor.
 
 
Sjekk den grunnleggende konfigurasjonen.
Er maskinen riktig koblet til datamaskinen? Konfigurere nettverksmiljøet
Hvis du bruker en godkjenningsserver, har DNS-innstillingene blitt konfigurert for maskinen?
Hvis du bruker en godkjenningsserver, har dato og klokkeslett blitt riktig angitt? Stille inn dato og klokkeslett
 
 
Sjekk påloggingstjenesten.
Logg på Fjernkontroll med Administrator-rettigheter, klikk på [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  [Authentication Service Information] og kontroller at påloggingstjenesten er satt til brukergodkjenning.
 
 
Konfigurer innstillingene for godkjenningsserveren.
Registrer brukerinformasjon på den lokale enheten, og angi godkjenningsserveren.
 
 
Velg brukergodkjenningssystemet.
Sørg for at du logger ut når du er ferdig å bruke Fjernkontroll. Hvis du lukker Fjernkontroll uten å logge ut, kan det ta lang tid å logge på neste gang.
Hvis du vil begrense godkjenningsmetoden til brukergodkjenning (begrense bruken av systemstyrer-ID for godkjenning) når maskinen brukes fra et enhetsbehandlingsprogram eller en driver, må du sørge for å innstille <Forby autentisering med avdelings-ID og PIN-kode> til <På>. <Forby autentisering med avdelings-ID og PIN-kode>
6W27-08R