Skanne med AirPrint

Du kan bruke AirPrint til å overføre data skannet av maskinen direkte til en Mac.
Systemkrav
Hvis du vil skanne med AirPrint, må du ha en Mac med OS X 10.9 eller nyere installert. Hvis du vil skanne med TLS, må du ha en Mac med OS X 10.11 eller nyere installert.
Nettverksmiljø
Ett av følgende miljøer kreves.
Et miljø der Apple-enheten og maskinen er tilkoblet samme LAN
Et miljø der en Mac er tilkoblet maskinen via USB
For skanning kreves det at du stiller inn <Bruk Nettverkslinkskanning> til <På>. <TCP/IP-innstillinger>  <Bruk Nettverkslinkskanning>
Det kan også være nødvendig med en fastvareoppdatering. Oppdatere fastvaren
Du kan ikke skanne mens innstillinger for operasjoner utføres eller mens maskinen utfører en hvilken som helst operasjon.

Skanne fra en Mac

1
Sørg for at maskinen er slått på og at den er koblet til Mac-en.
Du kan sjekke dette ved å se Konfigurere nettverksmiljøet.
2
Fra Mac legger du til maskinen i [System Preferences] [Printers & Scanners].
Hvis maskinen allerede er lagt til for å skrive ut og sende fakser, er denne handlingen ikke nødvendig.
3
Velg denne maskinen fra listen over skrivere i [Printers & Scanners].
4
Klikk på [Skanne].
5
Klikk på [Åpne skanner].
[Skanner]-skjermbildet vises.
6
Konfigurer skanneinnstillingene etter behov.
7
Klikk på [Skanne].
Dokumentet skannes, og bildet vises.
6W27-086