Oppdatere fastvaren

 
Ny fastvare utgis med jevne mellomrom for å legge til nye funksjoner eller løse problemer med eksisterende funksjoner. Hvis ny fastvare er tilgjengelig, følger du fremgangsmåten nedenfor for å oppdatere den på maskinen. Administratorprivilegier kreves for å oppdatere fastvaren.
Forbereder seg på å oppdatere fastvaren
Lagre de nyeste fastvaredataene fra Canon på en datamaskin.
Ta sikkerhetskopi av maskinens data og innstillinger i tilfelle fastvareoppdateringen ikke utføres riktig.
Merknad om oppdateringsprosessen
Maskinen startes på nytt under fastvareoppdateringsprosessen, men oppdateringsprosessen blir avbrutt hvis det gjenstår jobber.
Skjermbildet byttes flere ganger gjennom oppdateringsprosessen. Det kan ta litt tid før skjermbildet byttes, men lukk ikke nettleseren før oppdateringsprosessen er fullført.
1
Start fjernkontrollen. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Klikk på [Manual Update].
5
Klikk på [Browse...], velg fastvareoppdateringen som skal brukes, og klikk på [Update].
Når meldingen [The firmware update has been interrupted because there are one or more unfinished jobs. Restart the device manually in order to apply the update.] vises, skrur du maskinen AV og PÅ igjen. Slå av maskinen / starte maskinen på nytt
6W27-0AW