Bruke maskinen via apper

Skriv ut ved å bruke apper fra en mobil enhet koblet til maskinen. Ulike apper støttes, inkludert de som er utviklet kun for Canon. Brukes dem riktig i samsvar med din enhet, appen og situasjonen.

Canon PRINT Business (Canon Utskriftstjeneste)

En app for utskrift osv. fra mobile enheter som støtter iOS/Android. Ingen operasjoner på maskinen er nødvendig for å skrive ut. Mer informasjon om støttede operativsystemer, detaljerte innstillingsmetoder og operasjonsprosedyrer finner du i appens hjelpefil eller på Canons nettsted (https://global.canon/gomp/).
Canon PRINT Business kan lastes ned gratis, men kunden er ansvarlig for eventuelle avgifter for internettforbindelsen.

Skrive ut med Canon Print Service

Du kan enkelt skrive ut fra menyen med applikasjoner som støtter Android-utskriftsdelsystemet. Mer informasjon om støttede operativsystemer og detaljerte innstillinger og prosedyrer finner du på Canons nettsted (https://global.canon/gomp/).

Skrive ut og skanne med Mopria®

Maskinen støtter også Mopria®. Med Mopria® kan du skrive ut fra mobile enheter som støtter Android ved bruk av vanlige operasjoner og innstillinger, selv om produsenter og modeller er forskjellige. Hvis du for eksempel bruker skrivere som støtter Mopria® som er laget av flere produsenter, eller en skriver som støtter Mopria® på et sted som du besøker, kan du skrive ut uten å installere en applikasjon spesielt for hver produsent eller modell. Mopria® kan også brukes til direkte å importere data skannet med maskinen til mobile enheter som støtter Android. Hvis du vil ha mer informasjon om modeller eller driftsmiljøer som støttes, kan du se http://www.mopria.org.
Bekrefte Mopria®-innstillinger

Skrive ut med Google Cloud Print

Du kan bruke applikasjoner og tjenester som støtter Google Cloud Print når du vil skrive ut fra en datamaskin eller mobil enhet uten å måtte bruke en skriverdriver. Bruke Google Cloud Print

Utskrift fra Windows Phone (Windows 10-mobil eller nyere)

Du kan skrive ut fra en Windows Phone uten å laste ned en dedikert applikasjon eller installere en driver. Sørg for at <Bruk WSD-utskrift>, <Bruk WSD-lesing> og <Multicast Discovery Settings> er aktiverte.
TIPS
Scan for Mobile
Appen «Scan for Mobile» lar deg bruke Skann-funksjonen til maskinen fra den mobile enheten. Du kan bruke maskinen til å skanne originaler fra den mobile enheten, og deretter kan du sende bildet du skannet på maskinen til den mobile enheten via WebDAV-kommunikasjon.

Skrive ut fra Chrome OS

Du kan skrive ut fra Chrome OS uten å laste ned en dedikert applikasjon eller installere en driver. For å skrive ut med maskinen, må du aktivere Mopria®.
Bekrefte Mopria®-innstillinger
Utskrift
Skrive ut fra Chrome OS støttes kanskje ikke, avhengig av landet eller regionen.
6W27-083