Justere tettheten

 
Du kan skanne originaler tydeligere ved å justere tettheten manuelt i henhold til innholdet i originalen. Ved å øke tettheten kan du for eksempel enklere lese svake tegn skrevet med blyant.
1
Legg inn originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og sende>. <Hjem>-skjermbilde
3
Angi mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
4
Trykk på <Valg>  <Tetthet>.
5
Juster tettheten og trykk på <OK>.
Trykk på  for å redusere tettheten. Trykk på  for å øke tettheten.
Slik justerer du tettheten på bakgrunnen
Du kan sende/lagre dokumenter som aviser eller dokumenter med farget bakgrunn tydelig. Trykk på <Auto> for å justere tettheten på bakgrunnen automatisk.
Trykk på <Justere> for å justere tettheten på bakgrunnen manuelt, og justere tettheten til hver bakgrunnsfarge i <Justere hver farge>.
6
Trykk på <Lukk>.
7
Trykk på .
Originalene skannes og sending/lagring starter.
6W27-06J