Juster skarphet ved skanning (Skarphet)

 
Du kan skanne bildet med klare konturer og linjer ved å øke skarpheten, eller myke opp bildet ved å redusere skarpheten. Bruk denne funksjonen når du vil skjerpe uskarp tekst og diagrammer, eller for å redusere moaréeffekten (et skimrende, bølget mønster) for å jevne ut det ferdige bildet.
1
Legg inn originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og sende>. <Hjem>-skjermbilde
3
Angi mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
4
Trykk på <Valg>  <Skarphet>.
5
Juster skarpheten og trykk på <OK>.
Hvis du vil skjerpe utydelig tekst, justerer du kontrollen til <Høy>.
For å redusere moiréeffekten når du skanner originaler som inneholder trykte bilder, for eksempel magasiner eller hefter, må du justere kontrollen til <Lav>.
6
Trykk på <Lukk>.
7
Trykk på .
Originalene skannes og sending/lagring starter.
6W27-06K