<Styringsinnstillinger>

Du kan konfigurere innstillingene relatert til administrasjon av brukere, enheter og data osv. for sikker og effektiv bruk av maskinen.
Punkt
Beskrivelse
Du kan konfigurere innstillingene for administrere brukerne av maskinen med et brukergodkjenningsprogram.
Du kan administrere informasjon om maskinvare og operasjoner, samt alle ulike data som kreves ved bruk av maskinens funksjoner.
Du kan registrere lisenser og konfigurere innstillingene relatert til programvaren og systemalternativene som er tilgjengelige for maskinen.
Du kan konfigurere innstillinger for å bruke maskininnstillingene eller data, for eksempel adresselister.
Du kan spesifisere innstillingene for funksjonen for brukergodkjenning, passord og kryptering.
6W27-0FL