<Brukerstyring>

Du kan konfigurere innstillingene for administrere brukerne av maskinen med et brukergodkjenningsprogram.
<Endre passord>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>
Brukerne som er registrert på maskinen, kan endre sitt eget innloggingspassord. Denne innstillingen vises ikke for brukere som har logget på med administratorrettigheter.
<Lagre/rediger autent. for bruker>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>
Velg å registrere brukere på maskinen og spesifiser brukerinformasjonen, for eksempel passord og rettighetsnivå. Registrere brukerinformasjon i den lokale enheten
<Bruk brukerautentisering>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>
Velg om du vil aktivere den personlige godkjenningsadministrasjonsfunksjonen. Du kan også velge hvilke påloggingsmetoder som skal brukes til brukergodkjenning. Konfigurere brukerinnloggingsmetodene og godkjenningsenhetene
<Antall mellomlager for innl. brukere>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>  <Tastaturautentisering>
Velg om du vil vise navnene til brukere som tidligere logget på i en rullegardinliste på påloggingsskjermen. Velg <0> for å skjule påloggingshistorikken, og velg <1> for å bare vise navnet på brukeren som logget inn sist. Konfigurere brukerinnloggingsmetodene og godkjenningsenhetene
<Vis knapp for å endre passord på Innstillingsmenyen>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>  <Tastaturautentisering>
Velg om brukere skal kunne endre passord ved å bruke øverst til høyre på innloggingsskjermen. Konfigurere brukerinnloggingsmetodene og godkjenningsenhetene
<Bruk talltaster til autentisering>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>  <Tastaturautentisering>
Hvis brukernavnet og passordet bare består av numre, kan bare godkjenning utføres med inntasting.
<Innst. for visning av påloggingsskjerm>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>
Spesifiser når påloggingsskjermen skal vises ved å velge enten "når du begynner å bruke maskinen" eller "etter at du trykker på en funksjonsknapp”. Hvis du velger "etter at du trykker på en funksjonsknapp", kan du spesifisere funksjonene som krever brukerpålogging. Angi når påloggingsskjermbildet skal vises
<Funksjoner som skal begrenses>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>
Velg om du vil begrense bruken av bestemte funksjoner når personlig godkjenningsadministrasjon er aktivert. Konfigurere brukerinnloggingsmetodene og godkjenningsenhetene
<Begrens jobb fra ekstern enhet uten brukerautent.>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>
Velg om du vil bruke personlig godkjenningsadministrasjon på utskrift, faksing og ekstern skanning via en datamaskin. Bruke personlig godkjenning til å administrere utskrift/faks/fjernskanning ved hjelp av en datamaskin
<Standardrolle ved lagring av bruker>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>
Velg rollen som skal brukes på brukere i situasjoner der ingen privilegier er angitt. Konfigurere brukerinnloggingsmetodene og godkjenningsenhetene
<Like store/små bokst. br.navn>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>
Velg om brukernavn skal skille mellom store og små bokstaver.
<Systemstyrer informasjon innstillinger>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>
Angi systemadministratorinformasjonen for maskinen. Endre systemstyrer-ID og PIN-kode
<Avd. ID styring>
  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>
Velg om du vil administrere brukere i grupper ved å tilordne brukere til avdelings-ID-er. Konfigurere innstillinger for avdelings-ID-styring
6W27-0FR