Angi en IPv4-adresse

Det er to metoder for å angi en IPv4-adresse: tilordne automatisk ved hjelp av DHCP og angi den manuelt. Velg en av de to i henhold til ditt miljø. Gjennomfør en tilkoblingstest ved behov.

Angi en IPv4-adresse

1
Trykk på .
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>  <IPv4 innstillinger>.
3
Trykk på <Bruk IPv4> <På> <OK> for å aktivere IPv4-innstillingene.
4
Trykk på <IP-adresse innstillinger> og angi en IP-adresse.
Du kan angi både automatisk tildeling og manuell tildeling. Hvis du angir begge og setter <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> til <Av>, brukes den manuelt angitte IP-adressen når automatisk henting av IP-adresse mislykkes.
Automatisk tildeling ved hjelp av DHCP
Trykk på <DHCP> eller <Auto-IP>. Velg en av dem i henhold til nettverksmiljøet. Hvis du vil velge både <DHCP> og <Auto-IP>, tar automatisk tildeling ved bruk av DHCP prioritet.
Hvis du trykker på <Auto-IP>, blir den tilgjengelige IP-adressen automatisk søkt etter i nettverket (LAN) og verdien for hvert element blir tildelt. Denne funksjonen tildeler IP-adressen uten å bruke en DHCP-server. Kommunikasjon utenfor ruterområdet er imidlertid ikke tilgjengelig.
I et miljø hvor hverken <DHCP> eller <Auto-IP> kan brukes, hvis en av de to er valgt, oppstår ubrukelig kommunikasjon fordi maskinen prøver å sjekke om tjenesten leveres i nettverket.
Innstilling ved manuell oppføring
1
Bekreft at både <DHCP> og <Auto-IP> blir avbrutt.
Hvis en av de to er valgt, trykker du på knappen for å avbryte.
2
Angi IP-adressen, undernettmasken og gateway-adressen.
Trykk på knappen som tilsvarer hver av dem, og angi verdier.
5
Trykk på <OK>.
6
Trykk på   <Ja>.

Gjennomføre en tilkoblingstest for en IPv4-adresse

Når maskinen er riktig tilkoblet, kan påloggingsskjermbildet for ekstern brukergrensesnitt vises fra datamaskinen (Starte Fjernkontroll). Du kan utføre en tilkoblingstest på kontrollpanelet til maskinen.
  <Preferanser>  <Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>  <IPv4 innstillinger>  <PING kommando>  Angi adressen til andre enheter som er i bruk  <Start>
Når maskinen er riktig tilkoblet, vises meldingen <Respons fra verten.>.
Selv om IP-adresser er riktig angitt, kan maskinen kanskje ikke kobles til nettverket hvis maskinen er koblet til et svitsjehub. I dette tilfellet kan du utsette tidspunktet for maskinens kommunikasjonsstart og prøve å koble til igjen. Angi ventetiden når man kobler til et nettverk
6W27-00L