Konfigurere en tilkobling ved å angi detaljerte innstillinger

Hvis du vil angi sikkerhetsinnstillingene detaljert, eller hvis du ikke kan opprette den trådløse tilkoblingen ved å følge de andre prosedyrene, må du angi all nødvendig informasjon for den trådløse tilkoblingen manuelt. Bekreft og skriv ned informasjon angående SSID, nettverksnøkkel, sikkerhetsstandard eller autentiserings- / krypteringsmetode osv. Kontrollere SSID-en og nettverksnøkkelen
1
Trykk på .
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <Trådløst LAN>  <Innst. for trådløst LAN>  <Annet (angi man.)>.
3
Trykk på <Angi manuelt>.
4
Trykk på <SSID>, og andi SSID-en du har kontrollert.
5
Spesifiser sikkerhetsinnstillingene i <Sikkerhetsinnst.>.
Bruke WEP
1
Trykk på <WEP>.
2
Velg en godkjenningsmetode.
For å bruke WEP-tasten som passord, trykker du på <Delt tast>.
Hvis du trykker på <Åpent system>, opplever maskinen at en autentisering er angitt på den trådløse ruteren. Hvis dette skjer, endrer maskinen automatisk innstillingen til <Delt tast> og prøver tilkoblingen på nytt.
3
Velg WEP-nøkkelen som du vil redigere.
Trykk på en fra <WEP-nøkkel 1> til <WEP-nøkkel 4>.
4
Tast inn nettverksnøkkelen som du kontrollerte.
5
Velg WEP-tasten du vil bruke.
6
Trykk på <OK>.
Bruke WPA-PSK eller WPA2-PSK
1
Trykk på <WPA/WPA2- PSK>.
2
Velg en krypteringsmetode.
Hvis du vil stille inn maskinen slik at den automatisk velger AES-CCMP eller TKIP for å samsvare med innstillingen til den trådløse ruteren, trykker du på <Auto>.
3
Trykk på <PSK>, og skriv inn nettverksnøkkelen du har sjekket.
4
Trykk på <OK>.
Bruke WPA-EAP eller WPA2-EAP
1
Trykk på <WPA/WPA2- EAP>.
2
Trykk på <OK>.
6
Trykk på <OK>.
 Når den trådløse LAN-ruteren blir oppdaget og konfigurasjonen er fullført, vises skjermen <Tilkoblet.>.
6W27-00H