En melding vises om å kontakte en lokal, autorisert Canon-forhandler

Hvis maskinen ikke kan brukes normalt på grunn av et problem, vises det en melding på berøringspanelskjermen. Sjekk referansen i henhold til meldingen som vises.

Når en melding vises om å kontakte en lokal, autorisert Canon-forhandler

1
Start maskinen på nytt.
Trykk på strømbryteren for å slå av strømmen (Slå av maskinen), vent lmer enn 10 sekunder etter at hovedstrømindikatoren slås av, og slå deretter PÅ strømmen igjen (Slå på maskinen).
Legg merke til at data som venter på behandling slettes når du slår av strømmen.
2
Hvis meldingen fremdeles vises, gjør klar følgende informasjon.
Produktnavn
Forhandleren der du kjøpte maskinen
Problemet (den spesifikke operasjonen du utførte og resultatet og symptomet, osv.)
Kode vises på berøringspanelskjermen
Flere koder kan vises.
3
Slå av strømmen på maskinen, dra ut støpslet og kontakt den lokale, autoriserte Canon-forhandleren.
Ikke sett inn eller ta ut strømkabelen med våte hender, da det kan føre til elektrisk støt.
Ta alltid tak i strømpluggen når du trekker ut strømkabelen. Trekker du i kabelen kan den skades eller ryke eller bli skadet på annen måte. Hvis strømkabelen skades, kan det føre til strømlekkasje og resultere i brann eller elektrisk støt.

Når <Begrensete funksjoner mod.>-knappen vises

Du kan fortsette å bruke maskinen før du løser problemet ved å begrense funksjonene.
1
Trykk på <Begrensete funksjoner mod.>.
2
Trykk på <Ja> for å starte maskinen på nytt.
Maskinen starter på nytt med begrensede funksjoner.
Når problemet er løst, fjernes meldingen om å kontakte en lokal, autorisert Canon-forhandler, fra nederst til venstre på skjermbildet.
Tilgjengelige funksjoner når utskriftsfunksjonen er begrenset:
Faks, Skanne, Ekstern skanner, Veiledning, Hurtigmeny, Statusoverv., Fjernkontroll
Tilgjengelige funksjoner når skannefunksjonen er begrenset:
Tilgang lagrete filer, Faks/I-faks innboks, Skriv ut, Veiledning, Hurtigmeny, Statusoverv., Fjernkontroll
Avhengig av feilen utføres prosessen for å lagre systeminformasjon etter at feilen oppstår. Du må ikke slå AV maskinen før prosessen er fullført.

Når meldingen <Denne funksjonen er ikke tilgjengelig nå. Du kan bruke andre funksjoner fra [Hjem].> vises

Denne meldingen vises når du velger en begrenset funksjon mens begrensede funksjoner er aktivert, eller hvis utskrifts- eller skannefunksjonen er begrenset. Velg en annen funksjon fra <Hjem>-skjermbildet. Se (Når <Begrensete funksjoner mod.>-knappen vises) for tilgjengelige funksjoner.
6W27-0J4