Verificarea stării şi a jurnalului pentru documentele scanate

Puteţi să verificaţi stările şi jurnalele de comunicare pentru documentele trimise şi salvate.
Când se utilizează gestionarea autentificărilor personale, puteţi să restricţionaţi dreptul unor utilizatori de a efectua operaţii cu lucrările altor utilizatori, pe ecranul <Monitor Statut>. <Restricţionare Acces la Lucrările altor Utilizatori>

Verificarea stărilor pentru documentele trimise/salvate

1
Apăsaţi <Monitor Statut>.
2
Apăsaţi <Transmitere>  <Statut lucrare>.
3
Verificaţi stările.
Selectând un document şi apăsând <Detalii> aveţi posibilitatea să verificaţi informaţii detaliate, cum ar fi destinaţiile şi numărul de pagini.
Selectând un document şi apăsând <Anulare> aveţi posibilitatea să anulaţi trimiterea/salvarea.
Apăsând <Tipărire listă> se imprimă o listă de stare al documentelor trimise/salvate afişate pe ecran.
Apăsând <Detalii>  <Retransmit.> aveţi posibilitatea să retrimiteţi/resalvaţi documentele la care trimiterea/salvarea a eşuat. Pentru a specifica o altă destinaţie, apăsaţi <Modificaţi destinaţia>. Pentru documente cu mai multe destinaţii specificate utilizând aceeaşi metodă de trimitere/salvare, apăsaţi <Listă difuzare>, selectaţi o destinaţie, apoi apăsaţi <Retransmit.> sau <Modificaţi destinaţia>.
Puteţi retrimite/resalva documente când opţiunea <Ştergere lucrări TX eşuate> este setată la <Oprit>. <Ştergere lucrări TX eşuate>
Puteţi schimba destinaţiile documentelor care sunt setate să fie trimise/salvate la un moment specificat, precum şi ale documentelor la care trimiterea/salvarea a eşuat. Reţineţi că nu puteţi schimba destinaţiile pentru documente cu mai multe destinaţii specificate care sunt trimise/salvate sau când introducerea unei noi destinaţii este restricţionată (Restricţionarea destinaţiilor noi).

Verificarea faptului că documentele sunt trimise sau salvate cu succes

1
Apăsaţi <Monitor Statut>.
2
Apăsaţi <Transmitere>  <Jurnal lucrări>.
3
Verificaţi dacă documentele sunt trimise sau salvate cu succes
Opţiunea <OK> este afişată în coloana <Rezultat> când un document a fost trimis sau salvat cu succes. Dacă opţiunea <NC> este afişată, înseamnă că un document nu a putut fi trimis sau salvat deoarece a fost anulat sau a avut loc o eroare.
Selectând o lucrare şi apăsând <Detalii> aveţi posibilitatea să verificaţi informaţii detaliate despre lucrare. Un număr din trei cifre din coloana <Cod eroare> de la informaţii reprezintă un cod de eroare. Pe baza codurilor de eroare puteţi să verificaţi cauzele şi soluţiile pentru erori. Contramăsuri pentru fiecare cod de eroare
Apăsând <Comunic Rap. Gest.>, jurnalul de trimitere/salvare afişat poate fi imprimat ca listă.
SFATURI
Specificarea/înregistrarea destinaţiilor din istoricul trimiterilor
Puteţi să specificaţi destinaţii şi să înregistraţi destinaţii în agendă din istoricul trimiterilor de pe ecranul <Monitor Statut>. Acest lucru vă economiseşte efortul de a introduce direct adresa şi, de asemenea, vă ajută să evitaţi trimiterea la o destinaţie incorectă din cauza introducerii unei adrese greşite.
Când specificaţi o destinaţie: <Monitor Statut> <Transmitere> <Jurnal lucrări> selectaţi destinaţia la care trimiteţi <Specif. ca Dest. transm.> <OK>
Când înregistraţi o destinaţie: <Monitor Statut> <Transmitere>  <Jurnal lucrări>  selectaţi destinaţia de înregistrat <Înregistrare destinaţie> înregistraţi destinaţia din ecranul de înregistrare pentru fiecare tip de destinaţie
6W28-06E