Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere

Prin apăsarea opţiunii <Copiere> (Ecranul <Acasă>) se afişează ecranul Caracteristici de bază pentru copiere.

Starea curentă a setărilor şi butoanele de setare

Afişează stările setărilor, precum raportul de copiere, dimensiunea hârtiei şi numărul de copii. Aveţi grijă să confirmaţi setările pentru a copia în mod corespunzător. Pentru a modifica setările, apăsaţi butonul de sub secţiunea de afişare. Operaţii de bază pentru copiere
Dacă apăsaţi pe <1:1>, puteţi să realizaţi copii având aceeaşi dimensiune cu documentul original.
În funcţie de numărul de copii şi de setări, este afişată opţiunea <Probă copiere> pentru a verifica rezultatul copierii prin imprimarea unei probe de copiere. Verificarea rezultatelor copierii

<Verificaţi setările>

Puteţi să verificaţi setările din listă. De asemenea, puteţi să modificaţi setările. Operaţii de bază pentru copiere

Apăsaţi această pictogramă pentru a înregistra setările curente în <Setări Favorite> din  sau pentru a schimba butoanele afişate în . De asemenea, puteţi să înregistraţi setările curente în butoanele Personal sau în butoanele Partajat de pe ecranul Acasă.
Înregistrarea unei combinaţii de funcţii utilizate frecvent
Personalizarea ecranului Caracteristici de bază
Înregistrarea butoanelor personale/partajate

Butoane de setare a funcţiilor

Afişează butoanele utilizate cel mai frecvent din <Opţiuni>. Starea setării este afişată pe butoane. De asemenea, puteţi să apăsaţi  pentru a determina ce butoane să fie afişate.
Dacă butonul pentru funcţia pe care doriţi să o utilizaţi nu este afişat, apăsaţi <Opţiuni> şi selectaţi butonul dorit. Operaţii de bază pentru copiere

<Opţiuni>

Afişează toate butoanele de setare a funcţiilor. Pentru comoditate, puteţi să afişaţi butoanele de setare a funcţiilor utilizate frecvent, în .

<Întrerup.>

Puteţi să întrerupeţi lucrările de copiere în aşteptare şi să copiaţi imediat. Copierea imediată prin întreruperea altor lucrări
Unele funcţii nu pot fi utilizate în combinaţie una cu alta. Butoanele care nu pot fi selectate sunt afişate în gri deschis.
Numărul de pagini rămase este afişat dacă este setată o limită de pagini cu Gestionare ID Departament. Pentru informaţii despre setarea funcţiei Gestionare ID Departament şi a limitei de pagini, consultaţi Configurarea setărilor pentru Gestionare ID-uri departamente.
6W28-03F