Operaţii de bază pentru copiere

Această secţiune descrie operaţiile de bază pentru copiere.
1
Plasaţi documentul. Aşezarea originalelor
NOTĂ:
Dacă opţiunea <Sortare automată> este setată la <Pornit>, modul de sortare este setat automat când aşezaţi originalele în alimentator. <Sortare automată>
2
Apăsaţi <Copiere>. Ecranul <Acasă>
3
Utilizând tastele numerice, introduceţi numărul de copii în ecranul Caracteristici de bază pentru copiere. Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere
4
Specificaţi setările de copiere după caz.
Mărirea sau micşorarea copiilor
Selectarea hârtiei pentru copiere
Copierea faţă-verso
Ajustarea calităţii imaginii copiilor
Confirmarea setărilor înainte de copiere
5
Apăsaţi .
Începe copierea.
Pentru a anula copierea, apăsaţi <Anulare> sau . Anularea copierii
Apăsând în timpul copierii  sau , aveţi posibilitatea să ajustaţi densitatea.
Când se afişează <Apăsaţi tasta [Start] pentru a scana original. următor.>
SFATURI
Rezervarea unei copii
Scanarea poate fi efectuată în avans, chiar dacă aparatul se pregăteşte să imprime sau imprimă. Această funcţie este denumită „Copiere rezervată”. De exemplu, pentru a efectua copierea rezervată în timpul afişării ecranului de imprimare sau de aşteptare, apăsaţi <Închide>, specificaţi setările de copiere în maniera obişnuită, apoi apăsaţi .
Puteţi specifica până la 50 de lucrări pentru a fi rezervate, inclusiv lucrarea curentă. Lucrările de copiere prin întrerupere nu sunt incluse în acest număr.
6W28-03H