Verificarea rezultatelor copierii

 
Înainte de a face un număr mare de copii, puteţi să verificaţi rezultatul imprimând o probă de copiere. Prin verificarea rezultatelor copierii aveţi posibilitatea să eliminaţi erorile din rezultate.
Opţiunea <Probă copiere> apare numai dacă setaţi simultan să fie făcute mai multe copii şi una din următoarele setări.
Sortare (Ordinea pg.)
Rotire 90 de grade
Broşură

Verificarea rezultatului copierii prin realizarea unei copii (Probă de copiere)

Când aţi specificat un număr mare de copii, puteţi să faceţi mai întâi o copie a întregului document original pentru a verifica rezultatul, apoi să începeţi să faceţi restul de copii. De asemenea, puteţi să copiaţi numai anumite pagini ale documentului original.
1
Aşezaţi originalele în alimentator. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Copiere>. Ecranul <Acasă>
3
Introduceţi numărul de copii şi specificaţi setările de copiere în conformitate cu scopul dumneavoastră. Operaţii de bază pentru copiere
4
Apăsaţi <Probă copiere> pe ecranul Caracteristici de bază pentru copiere. Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere
5
Selectaţi paginile pentru proba de copiere şi apăsaţi <OK>.
Dacă doriţi să copiaţi toate paginile, selectaţi <Toate paginile>.
Pentru a copia anumite pagini, selectaţi <Pagini specificate>. Introduceţi paginile apăsând <Prima pagină> sau <Ultima pagină>.
Dacă selectaţi <Toate paginile>
Dacă selectaţi <Toate paginile>, contorul aparatului contorizează mostra ca fiind copie.
Dacă selectaţi <Pagini specificate>
Specificaţi paginile pe baza numerelor paginilor de ieşire. De exemplu, dacă numărul de pagini ale unui document este 10 şi copiaţi cu setarea 2 pe 1 (Copierea mai multor documente originale pe o coală (N pe 1)), numărul de pagini finite devine 5. Dacă din documentul original doriţi să imprimaţi paginile de la şapte până la zece, specificaţi a şaptea pagină pentru <Prima pagină> şi a zecea pagină pentru <Ultima pagină>.
6
Apăsaţi  pentru a scana documentele originale, apoi apăsaţi <Înc. copierea>.
Este imprimată proba de copiere. Verificaţi rezultatul.
Dacă nu este nicio problemă la rezultatul copierii
Apăsaţi <Începe imprimarea> pentru a imprima numărul de copii specificat. Dacă la pasul 5 aţi selectat <Toate paginile>, este imprimat numărul de copii minus unu. Dacă la pasul 5 aţi selectat <Pagini specificate>, este imprimat numărul total de copii.
Dacă doriţi să modificaţi setările
Apăsaţi <Modificare setări> pentru a modifica setările. După modificarea setărilor se afişează <Probă copiere>. Copiaţi din nou o probă.
6W28-041