Finisarea prin colaţionare/grupare

 
La efectuarea a două copii sau mai multe din alimentator, puteţi selecta colaţionarea sau gruparea pentru ordinea documentelor imprimate. Selectaţi „Colaţionare” pentru a imprima în ordinea secvenţială a paginilor. Selectaţi „Grupare” pentru a imprima seturi din fiecare pagină, cum ar fi 10 foi pentru prima pagină, 10 foi pentru a doua pagină etc.
1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Copiere>. Ecranul <Acasă>
3
Apăsaţi <Opţiuni> pe ecranul Caracteristici de bază pentru copiere. Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere
4
Apăsaţi <Finisare>.
5
Apăsaţi <Sortare (Ordinea pg.)> sau <Grup (Aceleaşi pg)>.
6
Apăsaţi <OK>  <Închide>.
7
Apăsaţi .
Începe copierea.
În funcţie de tipul de hârtie, nu puteţi utiliza funcţiile de finisare. Specificaţii hardware
Când se aşează un document original pe suprafaţa de scanare
Dacă apăsaţi <Opţiuni>  <Asamblare Lucrare> în ecranul Caracteristici de bază pentru copiere, aveţi posibilitatea să utilizaţi funcţia de colaţionare/grupare chiar dacă documentul original este aşezat pe suprafaţa de scanare.
Inserarea unui separator de lucrări după fiecare pagină la gruparea documentelor imprimate
Dacă selectaţi <Grup (Aceleaşi pg)>, puteţi să inseraţi câte un separator de lucrări între grupuri. Pentru mai multe informaţii, consultaţi <Separator lucrare între grupuri>. <Copiere>  <Separator lucrare între grupuri>
Când configuraţi setările în <Accesare fiş. stocate>
Puteţi să utilizaţi funcţiile de finisare numai când imprimaţi fişiere PDF/XPS.
6W28-044