Crearea de copii ale cărţii de identitate

 
Această funcţie vă permite să copiaţi atât faţa cât şi versoul unei cărţi de identitate pe o singură coală de hârtie. Această funcţie este utilă la copierea documentelor de identitate, deoarece orientarea şi poziţia de imprimare a imaginilor de pe ambele părţi ale documentului de identitate sunt aliniate automat în conformitate cu dimensiunea hârtiei.
Aşezaţi cartea de identitate pe platoul din sticlă. Aşezaţi cartea de identitate cu faţa în jos cu colţul aliniat cu colţul din stânga sus al suprafeţei de scanare, după cum se arată mai jos. Modul Copiere carte de identitate nu poate fi utilizat când cartea de identitate este aşezată în alimentator.
Dacă în alimentator este aşezat un alt document original, nu puteţi să începeţi copierea. Luaţi originalul din alimentator.
Pentru <Copiere card ID> se poate utiliza numai hârtie A4 şi A4R.
1
Aşezaţi cartea de identitate pe suprafaţa de scanare. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Copiere>. Ecranul <Acasă>
3
Apăsaţi <Opţiuni> pe ecranul Caracteristici de bază pentru copiere. Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere
4
Apăsaţi <Copiere card ID>.
5
Apăsaţi <Modificare>, selectaţi hârtia de utilizat, apoi apăsaţi <OK>.
6
Apăsaţi <OK>  <Închide>.
7
Apăsaţi  pentru a scana faţa.
După finalizarea scanării, va apărea un ecran care vă anunţă că au fost finalizate pregătirile pentru scanarea versoului.
8
Întoarceţi cartea de identitate astfel încât versoul să fie jos şi apăsaţi  pentru a scana versoul.
După scanarea versoului, imprimarea porneşte automat.
6W28-04F