Verificarea conexiunii la destinatar înainte de a trimite (transmitere directă)

 
Pentru a trimite cu succes faxuri la destinaţia dorită, puteţi verifica în prealabil dacă destinatarul este conectat şi este gata să înceapă comunicarea. Deoarece aparatul ocoleşte memoria când scanează originalele, puteţi trimite faxuri chiar dacă nu există memorie disponibilă.
1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
Pentru a trimite mai multe pagini, plasaţi originalele în alimentator. Când documentul original este aşezat pe suprafaţa de scanare, nu se poate trimite decât o singură pagină.
2
Apăsaţi <Fax>. Ecranul <Acasă>
3
Specificaţi destinaţia pe ecranul Caracteristici de bază pentru fax. Ecranul Caracteristici de bază pentru fax
4
Specificaţi setările de scanare după caz. Operaţiuni de bază pentru trimiterea faxurilor
5
Apăsaţi <Opţiuni>  <Trans.directă>  <Închide>.
6
Apăsaţi .
Aparatul apelează numărul destinatarului. Când aparatul conectează apelul, originalele sunt scanate şi porneşte trimiterea.
Aparatul nu porneşte trimiterea când linia destinatarului este ocupată.
Transmiterea directă nu este disponibilă în următoarele cazuri
Sunt specificate oricare dintre următoarele setări de scanare: <Original 2-feţe>/<Originale cu formate dif.>/<Şterge Cadru>/<Asamblare Lucrare>/<Transmitere decalată>
Sunt specificate mai multe destinaţii.
Opţiunea <Funcţii limitare> este setată la <Oprit> pentru orice funcţie când aparatul este în mod Gestionare ID departament. Configurarea setărilor pentru Gestionare ID-uri departamente
Pentru a specifica dimensiunea de scanare a originalelor
Dimensiunea de scanare a originalelor aşezate în alimentator este setată automat. Pentru a specifica dumneavoastră dimensiunea, utilizaţi geamul plat.
6W28-051