Operaţiuni de bază pentru trimiterea faxurilor

Această secţiune descrie operaţiile de bază pentru transmiterea documentelor prin fax.
1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Fax>. Ecranul <Acasă>
3
Specificaţi destinaţia pe ecranul Caracteristici de bază pentru fax. Ecranul Caracteristici de bază pentru fax
Specificarea destinaţiilor din Agendă
Specificarea destinaţiilor de la butoanele rapide
Introducerea manuală a destinaţiilor
Specificarea destinaţiilor în serverul LDAP
Pentru a verifica informaţiile detaliate despre destinaţia specificată, selectaţi destinaţia dorită utilizând şi şi apăsaţi <Detalii>. Pentru a şterge o destinaţie din destinaţiile specificate, apăsaţi <Şterg. Dest.>.
Puteţi să modificaţi numai destinaţiile din <Detalii>, care sunt specificate utilizând Destinaţia nouă şi destinaţiile obţinute prin intermediul unui server LDAP.
<TX cu ECM>, <Viteză de transmitere>, şi <Interurban> nu apar când specificaţi o destinaţie din Agenda la distanţă.
Dacă aparatul server efectuează setările de informaţii pentru Administrator sistem, autentificarea dintre aparatul server şi aparatul client se efectuează în timp ce aparatul client obţine Agenda/butoanele rapide de la distanţă. Autentificarea se efectuează prin potrivirea valorilor ID administrator sistem şi PIN administrator sistem setate de aparatul server şi de aparatul client. Schimbarea ID-ului şi a PIN-ului managerului de sistem
Disponibilitatea Agendei/butoanelor rapide de la distanţă depinde de starea setărilor de informaţii pentru Administrator sistem existente pentru aparatul server şi aparatul client, după cum se vede mai jos.
Când aparatul server efectuează setările de informaţii pentru Administrator sistem
Când aparatul client efectuează setările de informaţii pentru Administrator sistem
Valorile ID Administrator sistem şi PIN sistem pentru aparatul server şi aparatul client se potrivesc
Se poate utiliza Agenda/butonul rapid de la distanţă
Efectuează
Efectuează
Se potrivesc
Da
Nu se potrivesc
Nu
Nu efectuează
-
Nu
Nu efectuează
Efectuează
-
Da
Nu efectuează
-
Da
4
Specificaţi setările de scanare după caz.
Specificarea modului de scanare a originalelor
Ajustarea calităţii imaginii
Ştergerea bordurilor întunecate (Ştergere cadru)
5
Apăsaţi .
Originalele sunt scanate şi începe trimiterea.
Pentru a anula scanarea, apăsaţi <Anulare> sau   <Da>.
Când se afişează <Apăsaţi tasta [Start] pentru a scana original. următor.>
Pentru a anula trimiterea, consultaţi Anularea trimiterii faxului.
Pentru a verifica numărul total de destinaţii specificate
Numărul total de destinaţii specificate este afişat în partea superioară a ecranului. În acest fel puteţi să verificaţi dacă numărul de destinaţii este corect, înainte de trimitere.
Pentru a trimite cu informaţiile despre expeditor
Puteţi trimite cu numele expeditorului şi numărul de fax. <ID terminal TX>
Pentru a verifica stările pentru documentele trimise
Pe ecranul <Monitor Statut>, puteţi să verificaţi stările pentru documentele trimise. Acest ecran vă permite să trimiteţi faxuri din nou sau să anulaţi trimiterea după ce verificaţi stările. Verificarea stării şi a jurnalului pentru documentele trimise şi primite
Când opţiunea <Afişare Notificare când lucrarea este acceptată> este setată la <On>, ecranul <Monitor Statut> poate fi afişat din ecranul următor care se afişează după ce este primită o lucrare trimisă. <Afişare Notificare când lucrarea este acceptată>
Când apare o eroare de transmisie, deoarece linia destinatarului este ocupată
Aparatul reapelează automat după o anumită perioadă de timp. Puteţi modifica setările precum de câte ori să reapeleze aparatul şi intervalul dintre reapelări. <Reapelare Auto>
Pentru a imprima raportul pentru rezultatele trimiterii
În ecranul Caracteristici de bază pentru Fax, apăsând <Opţiuni>  <Raport rezultat TX>, puteţi efectua setări pentru a imprima automat raportul cu listarea rezultatelor trimiterii.
Pentru a stabili acest lucru pentru fiecare lucrare din <Opţiuni>, este necesar să selectaţi <Doar pentru erori> sau <Oprit> în <Raport rezultat TX>, apoi să setaţi <Perm. tipărirea din Opţiuni> la <Pornit>.
Când sunt setate mai multe linii telefonice
Puteţi selecta linia telefonică ce va fi utilizată la transmiterea faxurilor apăsând <Opţiuni>  <Selectare linie>. Pentru instrucţiuni privind specificarea setărilor liniilor de fax, consultaţi Setări pentru linia de fax.
SFATURI
Salvarea unei copii a unui document trimis
Puteţi seta aparatul astfel încât o copie a unui document trimis să fie salvată automat într-un server de fişiere. Copia este transformată într-un fişier electric, cum ar fi PDF şi salvată, ceea ce vă permite să verificaţi uşor conţinutul de pe computer. Salvarea unei copii a unui document trimis
Selectarea unui nume de expeditor
Pe ecranul Caracteristici de bază pentru fax, apăsând <Opţiuni>   <Nume expeditor (TTI)>, aveţi posibilitatea să selectaţi un nume dintr-o listă de nume de expeditori înregistraţi pentru includere în informaţiile privind expeditorul. <Înregistrare nume expeditor (TTI)>
Dacă vă conectaţi utilizând autentificarea utilizatorului, numele de conectare apare în <100> al numelui expeditorului (TTI).
Verificarea imaginilor scanate înainte de trimitere
Puteţi să verificaţi imaginile scanate înainte de a le trimite, pe ecranul de previzualizare. Verificarea imaginilor scanate înainte de trimitere (previzualizare)
Înregistrarea setărilor utilizate frecvent
Puteţi să combinaţi destinaţiile şi setările de scanare utilizate frecvent într-un buton al aparatului, pentru a le utiliza ulterior. Prin apăsarea butonului înregistrat când scanaţi originalele, puteţi să finalizaţi rapid setările. Înregistrarea unei combinaţii de funcţii utilizate frecvent
6W28-04U