Generarea unui certificat pentru semnătura dispozitivului

 
Cheia şi certificatul (certificat de dispozitiv) care sunt necesare când se adaugă o semnătură de dispozitiv pot fi generate pe aparat. Desemnaţi un administrator pentru generarea acestor elemente. După ce sunt generate, puteţi adăuga o semnătură digitală la documentele scanate care sunt trimise într-un anumit format de fişier. Adăugarea unei semnături digitale
  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <Setări certificat>  <Generare cheie>  <Generare/actualizare cheie semnătură disp.>  <Da>  <OK>
Cheia şi certificatul pentru semnătura dispozitivului
Cheia şi certificatul generate sunt înregistrate cu numele „Cheie de semnătură pentru dispozitiv”. Puteţi înregistra o singură cheie şi un singur certificat pentru semnătura dispozitivului.
Gestionarea cheii şi a certificatului pentru semnătura dispozitivului
Puteţi verifica setările detaliate ale cheii şi ale certificatului pe ecranul care se afişează când apăsaţi   <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <Setări certificat>  <Listă chei şi certificate>  <Cheie şi Listă certif. pt. acest aparat>.
Dacă se afişează , cheia este coruptă sau nevalidă. Puteţi actualiza cheia şi certificatul prin configurarea din nou a setărilor.
Dacă selectaţi <Device Signature Key> şi apăsaţi <Detalii certificat>, se afişează informaţiile detaliate despre certificatul pentru semnătura dispozitivului. De asemenea, puteţi să apăsaţi <Verif. Certificat> pe acest ecran pentru a verifica dacă certificatul este valabil.
Fişierul PDF/XPS conţine informaţiile expeditorului, pe care cititorul fişierului le poate utiliza pentru a valida veridicitatea semnăturii dispozitivului, comparând-o cu numărul de clasificare din mesajul SHA-1. Puteţi să verificaţi aceste informaţii în <Mini imprimat certificat> pe acest aparat.
Asigurarea faptului că o semnătură a dispozitivului este adăugată întotdeauna când se efectuează trimiterea
Puteţi configura aparatul astfel încât semnătura dispozitivului să fie adăugată întotdeauna la documentele scanate care sunt trimise într-un anumit format de fişier, indiferent de setările utilizatorului. De asemenea, puteţi restricţiona formatele de fişiere utilizate la trimiterea documentelor, ceea ce asigură faptul că niciun document nu poate fi trimis fără semnătura dispozitivului. Pentru configurarea acestor setări sunt necesare privilegii de Administrator sau de DeviceAdmin. <Setări Comune>  <Adăug. totdeauna semnăt. disp. la transmit.>
6W28-0A2