Înregistrarea unei chei şi a unui certificat pentru comunicarea în reţea

Puteţi să utilizaţi IU la distanţă pentru a înregistra chei/certificate, certificate CA şi certificate S/MIME în aparat, de la computer. Desemnaţi un administrator pentru înregistrarea acestor elemente.
Metodele de comunicare listate mai jos utilizează o cheie/certificat sau un certificat CA. Dacă doriţi să utilizaţi o cheie şi un certificat înregistrate în comunicaţia curentă, trebuie să specificaţi cheia şi certificatul în setările pentru fiecare metodă de comunicare. Cu toate acestea, un certificat CA în format DER X.509 nu este necesar să fie specificat în setările pentru fiecare metodă de comunicare. Puteţi să îl utilizaţi simplu, înregistrându-l în aparat.

Înregistrarea unei chei şi a unui certificat

Cheile şi certificatele (certificatele de server) se pot înregistra prin IU la distanţă. Pentru informaţii despre cheile şi certificatele care pot fi înregistrate pe aparat, consultaţi Specificaţii de sistem.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Faceţi clic pe [Register Key and Certificate...].
5
Faceţi clic pe [Install...].
6
Instalaţi cheia şi certificatul.
Faceţi clic pe [Browse...], specificaţi fişierele (cheia şi certificatul) de instalat şi faceţi clic pe [Start Installation].
7
Înregistraţi cheia şi certificatul.
1
Selectaţi cheia şi certificatul pe care doriţi să le înregistraţi şi faceţi clic pe [Register].
2
Introduceţi numele cheii şi parola, apoi faceţi clic pe [OK].
[Key Name]
Utilizaţi caractere alfanumerice pentru a introduce numele cheii înregistrate în aparat.
[Password]
Utilizaţi caractere alfanumerice pentru a introduce parola cheii private setate pentru a înregistra fişierul.
Gestionarea cheilor şi a certificatelor
Puteţi să verificaţi setările detaliate sau să ştergeţi chei şi certificate pe ecranul afişat la etapa 4.
Dacă se afişează , cheia este coruptă sau nevalidă.
Dacă se afişează , certificatul aferent cheii nu există.
Faceţi clic pe numele unei chei pentru a afişa informaţii detaliate despre certificat. Pentru a verifica dacă certificatul este valid, puteţi face clic şi pe [Verify Certificate] din acest ecran.
Pentru a şterge o cheie şi un certificat, selectaţi setul pe care doriţi să îl ştergeţi şi faceţi clic pe [Delete]  [OK].

Înregistrarea unui certificat CA

Certificatele CA în format DER X.509 sunt preinstalate în aparat. Aveţi posibilitatea să instalaţi un certificat CA nou, dacă o anumită funcţie necesită acest lucru. Pentru informaţii despre certificatele CA care pot fi înregistrate pe aparat, consultaţi Specificaţii de sistem.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Device Management]  [CA Certificate Settings].
4
Faceţi clic pe [Register CA Certificate...].
5
Faceţi clic pe [Install...].
6
Instalaţi certificatul CA.
Faceţi clic pe [Browse...], specificaţi fişierul (certificatul CA) de instalat şi faceţi clic pe [Start Installation].
7
Înregistraţi certificatul CA.
Selectaţi certificatul CA pe care doriţi să îl înregistraţi şi faceţi clic pe [Register...].
Gestionarea certificatelor CA
Puteţi să verificaţi setările detaliate sau puteţi să ştergeţi certificatele CA din ecranul afişat la pasul 4.
Faceţi clic pe  pentru a afişa informaţii detaliate despre certificatul CA. Puteţi face clic şi pe [Verify Certificate] din acest ecran pentru a verifica dacă certificatul CA este valid.
Pentru a şterge un certificat CA, selectaţi certificatul pe care doriţi să îl ştergeţi şi faceţi clic pe [Delete]  [OK].

Înregistrarea unui certificat S/MIME

Puteţi să înregistraţi un certificat cu cheie publică (certificat S/MIME) care va fi utilizat pentru criptarea mesajelor e-mail/I-fax cu S/MIME. Pentru informaţii despre certificatele S/MIME care pot fi înregistrate pe aparat, consultaţi Specificaţii de sistem. Pentru informaţii despre modul de configurare a setărilor S/MIME, consultaţi <Setări E-mail/I-Fax>  <Setări S/MIME>.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Device Management] [S/MIME Certificate Settings].
4
Faceţi clic pe [Register S/MIME Certificate...].
5
Înregistraţi certificatul S/MIME.
Faceţi clic pe [Browse...], specificaţi fişierul de înregistrat (certificatul S/MIME) şi faceţi clic pe [Register].
Gestionarea certificatelor S/MIME
Puteţi să verificaţi setările detaliate ale certificatelor S/MIME sau să le ştergeţi din ecranul afişat la pasul 4.
Faceţi clic pe  pentru a afişa informaţii detaliate despre certificatul S/MIME. Puteţi face clic şi pe [Verify Certificate] din acest ecran pentru a verifica dacă certificatul S/MIME este valid.
Pentru a şterge un certificat S/MIME, selectaţi certificatul pe care doriţi să îl ştergeţi şi faceţi clic pe [Delete]  [OK].

Înregistrarea unei liste de revocare a certificatelor (Certificate Revocation List - CRL)

Puteţi să utilizaţi IU la distanţă pentru a înregistra o listă de revocare a certificatelor (CRL). Pentru informaţii despre listele CRL care pot fi înregistrate pe aparat, consultaţi Specificaţii de sistem.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Device Management]  [Certificate Revocation List (CRL) Settings].
4
Faceţi clic pe [Register CRL...].
5
Înregistraţi lista CRL.
Faceţi clic pe [Browse...], specificaţi fişierul (CRL) de înregistrat şi faceţi clic pe [Register].
Gestionarea listelor CRL
Puteţi să verificaţi setările detaliate sau să ştergeţi liste CRL pe ecranul afişat la etapa 4.
Faceţi clic pe pentru a afişa informaţiile detaliate respective. De asemenea, puteţi să faceţi clic pe [Verify CRL] de pe acest ecran pentru a verifica dacă lista CRL este valabilă.
Pentru a şterge o listă CRL, selectaţi lista pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe [Delete]  [OK].
6W28-0AC