Restricţionarea funcţiilor de trimitere a faxurilor

Puteţi seta diverse restricţii pentru trimiterea de faxuri, care pot preveni trimiterea de erori şi scurgerile de informaţii către terţi. Pentru configurarea acestor setări sunt necesare privilegii de administrator.

Confirmarea numerelor de fax înainte de trimitere

Puteţi să cereţi utilizatorilor să introducă un număr de fax de două ori pentru confirmare, înainte de a trimite faxuri, pentru a preveni apelarea greşită. Această setare poate fi configurată, de asemenea, cu privilegii de administrator de dispozitiv.
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>  <Confirmaţi numărul de fax introdus>  <Pornit>  <OK>

Restricţionarea trimiterii faxurilor de la un computer

Puteţi să interziceţi utilizatorilor să trimită faxuri de la un computer (Trimiterea faxurilor de la computer (Fax de pe PC)). Această setare poate fi configurată, de asemenea, cu privilegii de administrator de dispozitiv.
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>  <Permite TX cu driver fax>  <Oprit>  <OK>

Afişarea unui ecran de confirmare pentru destinaţiile de fax

Puteţi să setaţi aparatul astfel încât să afişeze un ecran de confirmare când trimite către o destinaţie de fax. Acest lucru poate preveni apariţia erorilor la trimiterea faxurilor.
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>  <Confirmare înainte de trans.când este incl.dest. fax>  <Pornit>  Selectaţi <Doar Difuzare secvenţială> sau <Tot>  <OK>      <Aplicaţi Mdfct.Set.>  <Da>
Opţiunile <Doar Difuzare secvenţială> şi <Tot> nu pot fi selectate dacă este restricţionată difuzarea secvenţială (Restricţionarea difuzării secvenţiale).
Când este activată funcţia pentru confirmarea numărului de fax înainte de trimitere (Confirmarea numerelor de fax înainte de trimitere), ecranul de confirmare nu este afişat dacă există o singură destinaţie.

Restricţionarea difuzării secvenţiale

Puteţi să restricţionaţi funcţia de difuzare secvenţială, care permite utilizatorilor să trimită un fax la mai mulţi destinatari succesiv.
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>  <Restric. difuzare secv. când dest. fax sunt incl.>  <Pornit>  <OK>      <Aplicaţi Mdfct.Set.>  <Da>

Restricţionarea trimiterii din jurnal

Puteţi interzice utilizatorilor să poată specifica o destinaţie folosită anterior din jurnal. După configurarea acestei setări, destinaţiile utilizate anterior nu pot fi selectate din jurnal atunci când se trimit faxuri.
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>  <Restricţionare retransmitere din jurnal>  <Pornit>  <OK>
6W28-09X