Lista articolelor care pot fi personalizate

Pentru fiecare utilizator conectat, se pot personaliza următoarele articole.
Categorie
Valoare setare
Setări corespondente
Limba de afişare*1*2
Limba de afişare şi aspectul tastaturii
Accesibilitate*1*2
Setări Repetiţie Tastă
Inversare culori ecran
Ecranul iniţial*1*2
Ecranul afişat după conectare
Pornire*1*2
Butoane personale
Cronologie*3*5
Setările Pornire
Reţea
SSID, cheia de reţea, Activare/Dezactivare auto Conexiune Directă la Conectare/Deconectare
Setările lucrării implicite*1*2*3
Copiere
Fax
Scanare şi Transmitere*4
Scanare şi Stocare*4
Acces. fişiere stocate
Comenzi rapide*1*2
Copiere
Fax
Scanare şi Transmitere
Setări anterioare*1*3*5
Copiere
Fax
Scanare şi Transmitere*4
Agenda
Listele cu adrese personale*1
Agende de grup*1*6 (de la lista 01 de adrese de grup de utilizatori până la lista 50 de adrese de grup de utilizatori)
Condiţii pentru modificarea ordinii din listă*5
Scanare şi Stocare
Acces. fişiere stocate
Tipărire
Imprimarea automată după setările de conectare
Auto Imprimare Lucrări Utilizator la Autentificare
Altele
Breloc*1
-
*1 Şters dacă s-a specificat <Stergere setări vechi utilizator>. <Acţiune când nr. maxim de utilizatori este depăşit>
*2 Când un aparat client sincronizează setările personalizate pentru prima dată, este posibil ca sincronizarea acestui articol să nu se termine înainte de pornirea aparatului.
*3 Când se sincronizează setările personalizate, acest articol poate fi specificat pentru aparate individuale în intervalul de partajare a datelor. (Alte setări pentru aparatul server sunt necesare pentru aparatul imageRUNNER ADVANCE cu funcţie de server.)
*4 Chiar dacă acest articol este setat pentru a fi partajat, destinaţiile rămân necompletate şi nu se sincronizează.
*5 Acest articol nu poate fi importat de la un alt aparat şi nu poate fi exportat către un alt aparat. Importul/exportul setărilor
*6 Este necesar să utilizaţi serviciul de conectare care acceptă funcţia de grup (Autentificarea utilizatorilor acceptă funcţia de grup).

Elemente care nu pot fi personalizate, dar pot fi sincronizate prin sincronizarea setărilor personalizate

Următoarele articole nu se pot personaliza, dar pot fi partajate între mai multe imprimante multifuncţionale Canon prin sincronizarea setărilor personalizate.
Destinaţia pentru partajarea listei de adrese a grupului de utilizatori Înregistrarea destinaţiilor utilizând IU la distanţă
Setările Pornire (fără conectare) Personalizarea ecranului <Pornire>
Setaţi <Shared across All Devices> pentru a partaja setările <Partajat> şi <Setări fundal> (fără conectare) din ecranul <Acasă> cu toate aparatele client utilizând sincronizarea setărilor personalizate. Dacă doriţi să gestionaţi aceste setări separat pentru fiecare aparat client, selectaţi <Device-Specific (Not Shared)> când porniţi serviciul pentru prima dată (când niciun aparat client nu este conectat la aparatul server). Dacă intervalul de partajare a datelor se modifică după pornirea serviciului, este posibil ca datele să fie iniţializate. (Alte setări pentru aparatul server sunt necesare pentru aparatul imageRUNNER ADVANCE cu funcţie de server.)
Pentru informaţii despre breloc, consultaţi Gestionarea utilizatorilor.
Dacă setările <Comutare limbă/tastatură>, <Accesibilitate> şi <Setări SSID Personal şi Cheie reţea> nu se pot reflecta imediat după conectare, ele se pot reflecta atunci când va fi posibil. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Pornirea sincronizării setărilor.
6W28-0L7