Importul/exportul individual al setărilor

Puteţi să importaţi/exportaţi numai listele de adrese din Agendă. Pentru efectuarea acestor operaţii sunt necesare privilegii de administrator.
Pentru informaţii despre editarea unui fişier CSV de Agendă pentru import, consultaţi Articole din Agendă.

Exportul individual al setărilor

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Data Management] şi selectaţi setările de exportat.
Când exportaţi liste de adrese
4
Faceţi clic pe [Start Exporting].
5
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a specifica unde să se salveze datele.

Importul individual al setărilor

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Data Management] şi selectaţi setarea de importat.
Când importaţi liste de adrese
4
Faceţi clic pe [Start Importing]  [OK].
În funcţie de setările care se importă, este posibil să fie necesară repornirea aparatului. Repornirea aparatului
6W28-0AS