Imprimarea la o oră specificată (imprimare programată)

 
Puteţi să setaţi o oră la care să înceapă imprimarea, lucru util când imprimaţi volume mari de documente pe timpul nopţii etc.
Pentru a utiliza funcţia de imprimare programată, este necesar să setaţi în prealabil opţiunea <Memorare forţată> pe <Oprit>. <Memorare forţată>
Pentru a utiliza funcţia de imprimare programată, este necesar să setaţi în prealabil opţiunea <Utilizaţi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> pe <Oprit>.
Lucrările de imprimare programată sunt şterse când opţiunea <Utilizaţi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> este setată la <Pornit>.

Trimiterea de documente cu imprimare programată de la un computer

1
Deschideţi documentul şi afişaţi ecranul de imprimare.
Pentru informaţii despre afişarea ecranului de imprimare, consultaţi ajutorul pentru aplicaţie.
2
Selectaţi aparatul şi faceţi clic pe [Details] sau [Properties].
3
Selectaţi [Scheduled Print] pentru [Output Method].
4
Specificaţi [Print Start Time] în [Scheduled Print Details], apoi faceţi clic pe [OK].
5
Configuraţi setările de imprimare după cum este necesar şi faceţi clic pe [OK].
6
Faceţi clic pe [Print] sau [OK].
Documentul este trimis către aparat.
Lucrările de imprimare programată sunt executate în conformitate cu ora setată la aparat. Confirmaţi în prealabil dacă ora setată la aparat corespunde cu cea a computerului.
Dacă o lucrare de imprimare este programată în avans cu mai mult de 24 de ore, lucrarea este anulată.
În ecranul driverului de imprimantă este specificată o oră de începere a imprimării între 0:00 şi 23:59, dar timpul este procesat în formatul an, lună, zi, oră, minut şi secundă (cu secunda fixată la 0).

Verificarea lucrărilor de imprimare programată

1
Apăsaţi <Tipărire>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsaţi <Impr. programată> şi verificaţi lucrările de imprimare în aşteptare.
Data şi ora pentru imprimarea programată pot fi consultate în <Programată>.
Pentru a şterge o lucrare de imprimare, selectaţi documentul şi apăsaţi <Şterge lucrare>.
Lucrările de imprimare programată sunt şterse după ce sunt executate. De asemenea, nu sunt afişate în <Lucrări imprimate>.
6W28-064