Trimiterea/salvarea împreună a documentelor scanate separat (asamblare lucrare)

 
Chiar dacă aveţi prea multe originale pentru a fi introduse în alimentator în acelaşi timp, puteţi scana originalele separat şi le puteţi trimite/salva ca pe un lot de documente. Originalele scanate atât cu alimentatorul, cât şi cu geamul plat pot fi, de asemenea, trimise simultan.
1
Aşezaţi primul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Scanare şi Transmitere>. Ecranul <Acasă>
3
Specificaţi destinaţia pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare. Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare
4
Specificaţi setările de scanare după caz. Operaţiuni de bază pentru scanarea documentelor originale
5
Apăsaţi <Opţiuni> <Asamblare Lucrare>  <Închide>.
6
Apăsaţi  pentru a scana originalul.
Când scanarea este finalizată, apare ecranul care vă solicită să scanaţi originalul următor.
Dacă puneţi originalele în alimentator, luaţi apoi originalele din zona de ieşire a lor din aparat după terminarea scanării fiecărui lot.
7
Plasaţi următorul original şi apăsaţi .
Repetaţi acest pas până ce terminaţi de scanat toate originalele.
Pentru a modifica setările de scanare, apăsaţi <Modificare setări>.
Dacă plasaţi originale cu dimensiuni diferite în alimentator, setaţi modul <Originale cu formate dif.>. Trimiterea/salvarea originalelor de dimensiuni diferite împreună (originale de dimensiuni diferite)
Dacă doriţi să scanaţi originale cu o-faţă şi cu două-feţe şi să le salvaţi ca documente cu două-feţe, împărţiţi originalele în loturi cu o-faţă şi cu două-feţe. De exemplu, dacă primul lot constă din originale cu două feţe, setaţi modul <Original 2-feţe>. După aceea trebuie să setaţi sau să anulaţi manual modul <Original 2-feţe> pentru fiecare lot de originale pe care le scanaţi.
Următoarele funcţii pot fi utilizate în <Modificare setări> de la <Scanare şi Transmitere>: Trebuie să stabiliţi în prealabil setările de scanare necesare, deoarece nu puteţi modifica celelalte funcţii în timpul modului Asamblare lucrare.
<Selectare Culoare>
<Format scanare>
<Original 2-feţe>
<Densitate>
<Tip original>
Următoarele funcţii pot fi utilizate în <Modificare setări>, dacă destinaţia <Scanare şi Stocare> este <Reţea> sau <Suport memorie>. Trebuie să stabiliţi în prealabil setările de scanare necesare, deoarece nu puteţi modifica celelalte funcţii în timpul modului Asamblare lucrare.
<Selectare Culoare>
<Format scanare>
<Original 2-feţe>
<Densitate>
<Tip original>
8
Apăsaţi <Înc. transmit>.
Toate documentele scanate sunt combinate într-unul şi trimise/salvate la destinaţia specificată.
6W28-06W