Setarea unui fişier

 
Un document scanat este trimis/salvat cu numele fişierului alocat automat. Dacă doriţi să schimbaţi numele fişierului documentelor, astfel încât conţinutul să poată fi ghicit din nume, specificaţi următoarele setări înainte de scanare.
1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Scanare şi Transmitere>. Ecranul <Acasă>
3
Specificaţi destinaţia pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare. Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare
4
Specificaţi setările de scanare după caz. Operaţiuni de bază pentru scanarea documentelor originale
5
Apăsaţi <Opţiuni>  <Nume fişier>.
6
Apăsaţi <Nume fişier>, introduceţi numele fişierului, apoi apăsaţi <OK>.
Dacă utilizaţi caractere ca „\”, „/”, „:”, „*”, „?”, „<”, „>” sau „|” în cadrul numelui documentului, este posibil să nu puteţi transmite fişierul către servere de fişiere care execută sisteme de operare ce nu recunosc astfel de caractere.
7
Apăsaţi <OK>  <Închide>.
8
Apăsaţi .
Originalele sunt scanate şi începe trimiterea/salvarea.
Când trimiteţi un document prin e-mail, acesta este trimis cu numele fişierului alocat în formatul „nume de fişier_numere de pagini introduse (trei cifre). extensie de fişier”, cum ar fi „business log_001.jpg”. Dacă nu introduceţi un nume de fişier, formatul va fi „Numere de lucrări (patru cifre) _ numere de pagini (trei cifre). extensie de fişier”.
Când salvaţi un document într-un server de fişiere, acesta este salvat cu numele fişierului alocat în formatul "numele fişierului introdus_anul, luna, ziua, ora, minutul şi secunda fişierul este salvat (14 cifre).extensia fişierului," cum ar fi „jurnal de afaceri_20151030133541.jpg”. Dacă nu introduceţi un nume de fişier, formatul va fi „anul, luna, ziua, ora, minutul şi secunda fişierul este salvat (14 cifre).extensia fişierului”.
Apăsând pentru a adăuga un marcaj la <Înlătur. Date/Nr. lucr.de la Num.fiş> se exclud data/ora şi numărul de lucrare din numele fişierului.
Dacă salvaţi un document într-un server de fişiere, selectând <Divizare pe pagini> când specificaţi un format de fişier, se adaugă un număr de pagină (cinci cifre) la sfârşitul unui nume de fişier.
SFATURI
Extragerea unui bloc de text din document pentru utilizare ca nume de fişier
Dacă setaţi <OCR (Posib.căutare text)> pentru <PDF>, <XPS> sau <OOXML> în <Format fişier>, apoi apăsaţi <Auto (OCR)> pentru <Nume fişier>, textul din original este extras şi introdus automat în <Nume fişier>. Numărul maxim de caractere de extras poate fi setat în <Nr. maxim de carac. pt. Nume fişier> pentru <Setări OCR (Posib. căutare text)>.
Nu puteţi seta simultan <Criptare> şi <Auto (OCR)>.
Dacă introduceţi manual numele fişierului şi setaţi <Auto (OCR)>, textul extras este anexat la sfârşitul numelui de fişier. Caracterele peste numărul limită vor fi excluse.
Editarea unui nume de fişier din IU la distanţă
Dacă înregistraţi un nume de fişier într-o stare în care <Nume fişier> este setat în <Setări Favorite>, puteţi edita numele fişierului din IU la distanţă.
Porniţi IU la distanţă  faceţi clic pe [Settings/Registration]  [Function Settings]  [Send] [Setări Favorite]
Numele fişierului generat cu <Auto (OCR)> nu este reflectat în următoarele articole:
Starea lucrării de trimitere (afişarea stării (în partea de jos a afişajului panoului tactil))
Raport TX
<Nume fişier> în jurnalul de lucrări
6W28-075