Verificarea originalelor scanate înainte de trimitere/salvare (previzualizare)

 
Puteţi să verificaţi originalele scanate înainte de a le trimite/salva, pe ecranul de previzualizare. De asemenea, puteţi să ştergeţi, să mutaţi sau să schimbaţi paginile pe ecranul de previzualizare.
1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Scanare şi Transmitere>. Ecranul <Acasă>
3
Specificaţi destinaţia pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare. Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare
4
Specificaţi setările de scanare după caz. Operaţiuni de bază pentru scanarea documentelor originale
5
Apăsaţi <Opţiuni>  <Previzualiz>  <Închide>.
6
Apăsaţi .
Originalele sunt scanate şi apare ecranul de previzualizare.
Pentru a anula scanarea, apăsaţi <Anulare> sau   <Da>.
Când se afişează <Apăsaţi tasta [Start] pentru a scana original. următor.>
7
Verificaţi originalele scanate pe ecranul de previzualizare.
Editaţi originalul scanat pe ecranul de previzualizare în funcţie de necesitate.
Pentru a şterge o pagină
Pentru a muta o pagină
Pentru a schimba locurile paginilor
8
Apăsaţi <Înc. transmit>.
Începe trimiterea/salvarea.
6W28-06Y