<Setare Destinaţie>

Puteţi specifica setările pentru înregistrarea şi schimbarea destinaţiilor.
<Liste cu adrese>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi imprima o listă de destinaţii înregistrate în agendă sau butoane rapide. Imprimarea unei liste de setări
<Înregistrare destinaţii>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi înregistra destinaţii în agenda aparatului. Înregistrarea destinaţiilor în Agendă
<Redenumire listă cu adrese>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi redenumi fiecare listă de adrese.
<Înregistrare butoane rapide>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi înregistra destinaţii în butoanele rapide ale aparatului. Înregistrarea unei destinaţii într-un buton rapid
<Modificaţi afişajul implicit al agendei>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi specifica tipul agendei de afişat când apăsaţi <Agenda> pe ecranul Caracteristici de bază pentru Fax Basic Features sau pe ecranul Caracteristici de bază pentru Scanare şi Transmitere .
<PIN agendă>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi seta un PIN pentru agendă. Restricţionarea utilizării Agendei
<Gestionare numere de acces agendă>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi selecta dacă permiteţi utilizatorilor să seteze un număr de acces pentru o destinaţie atunci când se înregistrează în agendă. Restricţionarea utilizării Agendei
<Includere parolă la export agendă>
  <Setare Destinaţie>
Dacă setaţi această setare la <Pornit>, puteţi selecta dacă doriţi să includeţi parolele înregistrate pentru destinaţii atunci când exportaţi agenda utilizând IU distanţă.
<Înregistrare server LDAP>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi specifica setările unui server LDAP, cum ar fi numele serverului şi adresa serverului, pe care le utilizaţi atunci când căutaţi sau înregistraţi destinaţii. Înregistrarea serverului LDAP
<Căutare Auto Când se Foloseşte Server LDAP>
  <Setare Destinaţie>
Dacă setaţi această setare la <Pornit>, puteţi începe imediat căutările când accesaţi un server LDAP din panoul de control al aparatului.
<Confirmare certificat TLS pentru acces la serverul LDAP>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi selecta dacă verificaţi certificatele TLS când sunteţi conectat la un server LDAP.
<Modificare condiţii căutare LDAP implicite>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi înregistra condiţiile de căutare utilizate frecvent ca setări implicite pentru căutarea unui server LDAP.
<Înregistrare/Editare Atribut căutare LDAP>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi adăuga elemente de căutare de utilizat când căutaţi un server LDAP.
<Setări căutare după nume când se fol. Server LDAP>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi specifica atributul utilizat la căutarea unui server LDAP pentru destinaţii după nume utilizând „Căutare după nume”.
<Obţine Agenda>
  <Setare Destinaţie>  <Obţineţi Agenda la distanţă>
Puteţi specifica dacă doriţi să utilizaţi agenda unui alt aparat din seria Image RUNNER ADVANCE din reţea ca agendă la distanţă.
<Adresa Server Agende la Distanţă>
  <Setare Destinaţie>  <Obţineţi Agenda la distanţă>
Puteţi specifica adresa IP sau numele gazdă al unui dispozitiv care deschide agenda la distanţă în exterior. Adresa IP poate fi specificată utilizând IPv4 sau IPv6.
<Temporizare comunicare>
  <Setare Destinaţie>  <Obţineţi Agenda la distanţă>
Puteţi seta pauza de comunicare. Când un dispozitiv care deschide o agendă de la distanţă nu răspunde în timpul specificat, aparatul nu mai încearcă să obţină destinaţii de pe dispozitiv.
<Reglaj Selectare Auto Linie TX Fax>
  <Setare Destinaţie>  <Obţineţi Agenda la distanţă>
Puteţi seta dacă doriţi să selectaţi automat linia de fax în loc să utilizaţi linia înregistrată la destinaţie, când trimiteţi un fax către o destinaţie obţinută dintr-o agendă de la distanţă.
<Deschideţi agenda>
  <Setare Destinaţie>  <Deschideţi Agenda la distanţă>
Puteţi selecta dacă doriţi să deschideţi agenda acestui aparat la un alt aparat din seria Image RUNNER ADVANCE dintr-o reţea.
<Fol. lista de adrese personale>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi selecta dacă doriţi să utilizaţi o agendă personală a unui utilizator care se conectează la aparat cu gestionarea autentificării personale.
<Folosiţi doar lista de adrese de grup>
  <Setare Destinaţie>
Puteţi restricţiona utilizarea opţiunii <User Group Address List>. Cu toate acestea, atunci când un administrator accesează aparatul din IU de la distanţă, se poate înregistra/edita <User Group Address List> indiferent de această setare.
6W28-0FK