Imprimarea rapoartelor şi a listelor

Puteţi imprima rapoarte şi liste pentru a verifica informaţii cum ar fi numărul total de pagini copiate, rezultatele comunicării şi setările aparatului.

Imprimarea unui raport cu privire la numărul de pagini copiate şi imprimate

Raport pentru contor
Puteţi imprima un raport pentru a verifica numărul total de pagini copiate şi imprimate, precum şi numărul total de pagini scanate şi pagini trimise prin fax.
Lista numărului de pagini
Puteţi imprima o listă pentru a verifica numărul total de pagini* care au fost copiate, imprimate şi scanate pentru fiecare ID departament. Pentru a imprima această listă, trebuie să vă conectaţi cu privilegii de administrator. Conectarea la aparat
* În acest raport, numerele sunt bazate pe feţele copiate sau imprimate ale paginilor. De exemplu, numărul este 1 dacă imprimaţi pe o singură faţă a unei pagini şi numărul este 2 dacă imprimaţi pe ambele feţe ale paginii.

Imprimarea unei liste cu istoricul utilizării

Când apăsaţi <Monitor Statut>, este afişat ecranul monitorului de stare, care vă permite să verificaţi istoricul de utilizare pentru fiecare funcţie, cum ar fi copierea, imprimarea, trimiterea de e-mail, trimiterea/primirea de faxuri/I-faxuri, etc. Din acest ecran, puteţi de asemenea să imprimaţi istoricul de utilizare pentru fiecare funcţie.
Dacă „NG” apare în coloana „REZULTAT” din lista imprimată, verificaţi numărul din trei cifre precedat de „#” pentru a găsi motivul şi soluţiile.
Dacă opţiunea   <Setări administrare> <Administrare dispozitiv> <Restricţionare Acces la Lucrările altor Utilizatori> este setată la <Pornit>, lucrările care nu aparţin utilizatorului conectat sunt afişate ca „***” şi nu pot fi operate. Dacă vă conectaţi cu privilegii de administrator, sunt afişate lucrările tuturor utilizatorilor.
1
Apăsaţi <Monitor Statut>.
2
Afişaţi istoricul de utilizare al fiecărei funcţii şi imprimaţi o listă.
Jurnal copiere/imprimare
Jurnal transmitere/recepţionare
Jurnal transmitere/recepţionare fax
Jurnal de stocare

Scoaterea unui raport cu rezultatul comunicării

Puteţi imprima o listă de rezultate pentru trimiterea/primirea de fax, e-mail sau I-fax şi rezultate pentru stocarea articolelor în serverul de fişiere. Un raport este setat să fie imprimat automat sau imprimat doar atunci când apare o eroare. Cu toate acestea, puteţi modifica setarea pentru a imprima doar la un moment specificat sau pentru a nu imprima deloc. În plus, puteţi trimite raportul la o destinaţie specificată ca fişier CSV.
Dacă „NG” apare în coloana „REZULTAT” din lista imprimată, verificaţi numărul din trei cifre precedat de „#” pentru a găsi motivul şi soluţiile.
Dacă opţiunea   <Setări administrare> <Administrare dispozitiv> <Restricţionare Acces la Lucrările altor Utilizatori> este setată la <Pornit>, lucrările care nu aparţin utilizatorului conectat sunt afişate ca „***” şi nu pot fi operate. Dacă vă conectaţi cu privilegii de administrator, sunt afişate lucrările tuturor utilizatorilor.
Raportul de gestionare a comunicărilor
Puteţi configura aparatul pentru a imprima automat raportul sau a-l trimite ca fişier CSV către destinaţii înregistrate în agendă atunci când numărul specificat de rezultate de comunicare, inclusiv faxuri e-mailuri şi I-faxuri trimise sau primite, precum şi elementele salvate în serverul de fişiere este atins. De asemenea, puteţi să configuraţi aparatul astfel încât să imprime raportul sau să îl trimită ca fişier CSV la un timp specificat.
Raport rezultat TX
Puteţi configura aparatul pentru a imprima automat raportul pentru trimiterea rezultatelor, inclusiv faxuri, e-mailuri şi I-faxuri trimise, precum şi elemente salvate în serverul de fişiere. De asemenea, puteţi să configuraţi setarea prin care se imprimă un raport numai când survine o eroare. Pentru a imprima acest raport, trebuie să vă conectaţi cu privilegii de administrator.
Raport de activitate fax
Puteţi configura aparatul pentru a imprima automat un raport de trimitere şi primire a faxului sau a-l trimite ca fişier CSV către destinaţii înregistrate în agendă atunci când numărul specificat de faxuri trimise sau primite este atins. De asemenea, puteţi să configuraţi aparatul astfel încât să imprime raportul sau să îl trimită ca fişier CSV la un timp specificat.
Raport rezultat TX fax
Puteţi configura aparatul pentru a imprima automat raportul de fiecare dată când este trimis un fax. De asemenea, puteţi să configuraţi setarea prin care se imprimă un raport numai când survine o eroare.
Raport rezultat RX fax
Puteţi seta un raport de rezultate RX fax pentru a imprima automat de fiecare dată când se primeşte un fax. De asemenea, este posibil să setaţi raportul la imprimare doar atunci când apare o eroare.
Raport RX curier faxuri confidenţiale
Puteţi configura aparatul pentru a imprima automat raportul atunci când un fax primit este salvat în curierul de intrări faxuri confidenţiale. De asemenea, puteţi configura setarea astfel încât raportul să nu fie imprimat.
Raport imprimantă
Puteţi imprima un raport al funcţiilor imprimantei, cum ar fi lista cu fonturi sau starea.

Imprimarea unei liste de setări

Informaţiile şi setările înregistrate pe aparat, cum ar fi destinaţiile înregistrate, setările de trimitere/primire, setările de fax, condiţiile de redirecţionare etc. pot fi imprimate ca listă.
Liste de adrese
Puteţi imprima o listă de destinaţii înregistrate în agendă sau în butoane rapide.
Listă cu date de utilizator TX/RX
Puteţi imprima o listă de setări configurate pentru <Transmitere> şi <Recepţionare/Redirecţionare> sub Setări/Înregistrare.
Listă cu date de utilizatori fax
Puteţi imprima o listă de setări configurate pentru funcţia de fax utilizând <Transmitere> şi <Recepţionare/Redirecţionare> sub Setări/Înregistrare.
Setări de redirecţionare
Puteţi imprima o listă de setări configurate pentru redirecţionarea de fax şi I-fax utilizând <Recepţionare/Redirecţionare> sub Setări/Înregistrare. Pentru a imprima această listă este necesar să vă conectaţi cu privilegii de administrator.
Listă de setări reţea
Puteţi imprima o listă de setări configurate pentru <Reţea> din <Preferinţe> sub Setări/Înregistrare.
Listă cu informaţii de sistem
Puteţi să imprimaţi un raport care conţine informaţii despre aplicaţii şi despre unele aplicaţii de sistem instalate pe aparat. Pentru a imprima această listă este necesar să vă conectaţi cu privilegii de administrator.
Listă înregistrare server LDAP
Puteţi imprima o listă a setărilor de server LDAP înregistrate în aparat. Pentru a imprima această listă este necesar să vă conectaţi cu privilegii de administrator.
Listă de politici IPSec
Puteţi imprima o listă a setărilor de politici IPSec înregistrate în aparat. Pentru a imprima această listă este necesar să vă conectaţi cu privilegii de administrator.
6W28-0HL