Salvarea documentelor în suportul de memorie

Urmaţi procedurile de mai jos pentru a converti documentele scanate într-un format de fişier acceptat în mod obişnuit de un computer pentru a salva în suportul de memorie. Această metodă este convenabilă atunci când trebuie să mutaţi fişierele pe un computer care nu este conectat la o reţea.
Nu puteţi stoca documente în suportul de memorie dacă nu există spaţiu disponibil.
1
Poziţionaţi originalul. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Scanare şi Stocare>. Ecranul <Acasă>
Dacă opţiunea <Sel. Opţiunea când conectaţi Suportul de memorie> este setată la <Pornit>, o comandă rapidă la <Scanare şi Stocare în Suport memorie> este afişată când introduceţi suportul de memorie. Apăsaţi <Scanare şi Stocare în Suport memorie> şi continuaţi cu etapa 4. <Sel. Opţiunea când conectaţi Suportul de memorie> Introducerea unui suport de memorie
3
Apăsaţi <Suport memorie>.
4
Selectaţi suportul de memorie dorit.
Pentru informaţii despre elementele de pe ecran şi instrucţiuni despre modul de utilizare a acestora, consultaţi Lucrul cu fişiere şi foldere în suportul de memorie.
5
Afişaţi locaţia de salvare şi apăsaţi <Scanare>.
6
Specificaţi setările de scanare după caz.
Pentru setările de scanare, consultaţi Ecranul de setare şi operaţiile pentru scanare în vederea salvării.
7
Apăsaţi .
Originalele sunt scanate şi salvate ca fişiere.
Pentru a anula scanarea, apăsaţi <Anulare> sau   <Da>.
Când se afişează <Apăsaţi tasta [Start] pentru a scana original. următor.>
Pentru a verifica rezultatul salvării, apăsaţi <Monitor Statut>  <Stocare>  <Jurnal lucrări>. Dacă se afişează <NC>, fişierul nu s-a salvat cu succes. Încercaţi operaţia din nou.
6W28-07R