Imprimarea fişierelor în alte dispozitive

Puteţi utiliza aparatul pentru a imprima direct fişiere salvate în Spaţiu avansat al altei imprimante multifuncţionale Canon sau într-un server Windows.
1
Apăsaţi <Acc. fişiere stocate>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsaţi <Reţea>.
3
Selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl accesaţi.
Pentru informaţii despre elementele de pe ecran şi instrucţiuni despre modul de utilizare a acestora, consultaţi Lucrul cu fişiere şi foldere în alte dispozitive.
4
Selectaţi un fişier şi apăsaţi <Tipărire>.
Dacă selectaţi fişiere PDF sau XPS, continuaţi cu etapa 6.
Puteţi selecta şi imprima până la 6 fişiere în acelaşi folder simultan.
5
Selectaţi sursa de hârtie şi apăsaţi <OK>.
6
Introduceţi numărul de imprimări utilizând tastele numerice.
Dacă selectaţi mai multe fişiere la etapa 4, apăsaţi <Modificaţi nr. de copii> şi introduceţi numărul de imprimări.
7
Specificaţi setările de imprimare după caz.
Pentru setările de imprimare, consultaţi Ecranul de setare şi operaţiile pentru imprimarea fişierelor salvate.
Pentru a imprima un fişier PDF cu o parolă, apăsaţi <Opţiuni>  <Parolă pt. desch. doc.>  <Parolă criptare> sau <Parolă politică>, introduceţi parola şi apăsaţi <OK>. Pentru a imprima fişiere PDF care interzic imprimarea sau fişiere PDF care permit doar imprimarea conţinutului cu rezoluţie scăzută în rezoluţie ridicată, introduceţi parola specificată.
8
Apăsaţi <Înc. imprimarea>.
Începe imprimarea.
Pentru a anula imprimarea, apăsaţi <Anulare>  <Da>.
6W28-07K