Lucrul cu fişiere şi foldere în alte dispozitive

Puteţi utiliza aparatul pentru a efectua operaţii de la distanţă, cum ar fi verificarea şi ştergerea fişierelor din Spaţiu avansat al altei imprimante multifuncţionale Canon sau dintr-un server Windows.
1
Apăsaţi <Acc. fişiere stocate>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsaţi <Reţea>.
3
Selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl accesaţi.
<Sus>
Apăsaţi pentru a trece de la nivelul curent la nivelul superior.

<Verificaţi info. de stocare>

Selectarea unui dispozitiv şi apăsarea pe <Detalii> vă permit să verificaţi informaţiile (protocol/rută) dispozitivului.
De asemenea, puteţi utiliza un folder personal ca destinaţie. Pentru informaţii despre setările folderului personal, consultaţi Configurarea folderelor personale.
4
Operaţi fişiere şi foldere.
Locaţia afişată în prezent
Afişează locul (ruta) unde fişierele şi folderele de la  sunt salvate.
Fişiere şi foldere salvate
Afişează dacă sunt selectate fişiere sau foldere, pictograme care indică tipul de fişier sau folderul, numele, dimensiunile fişierelor şi datele/orele salvărilor.
Apăsaţi <Nume> sau <Data/Ora> pentru a sorta lista de fişiere şi foldere după nume sau dată/oră în ordine crescătoare () sau descrescătoare ().
Dacă vă conectaţi cu gestionarea autentificărilor personale, este reţinută condiţia de sortare care a fost utilizată ultima dată. Lista articolelor care pot fi personalizate
Când fişierele sunt selectate, pictogramele numerotate sunt afişate în ordinea cu care selectaţi fişierele. Dacă imprimaţi mai multe fişiere în acelaşi timp, acestea sunt imprimate în acea ordine.
În Spaţiul partajat, este pregătit un folder denumit „folder”.
Numărul de fişiere selectate
Afişează numărul de fişiere din selecţie.
<Tipărire>
Imprimă fişiere. Imprimarea fişierelor în alte dispozitive
<Operaţii în folder>
Apăsaţi pentru a crea foldere.
<Afişare imagine>
Afişează imaginea de previzualizare a unui fişier. De asemenea, puteţi imprima după verificarea imaginii de previzualizare.
<Şterge selecţia>
Deselectează toate fişierele selectate în .
<Editare fişier>
Apăsaţi pentru a afişa meniul pentru adăugarea unui fişier sau afişarea detaliilor pentru ştergerea sau redenumirea fişierului selectat.
Afişare buton de comutare
Apăsaţi <Sus> pentru a trece de la nivelul curent la nivelul superior. Pentru a actualiza conţinutul ecranului afişat, apăsaţi .
Pentru a modifica numele unui fişier
Pentru a afişa imaginea de previzualizare a unui fişier
Pentru a verifica informaţiile detaliate ale unui fişier
Pentru a şterge un fişier
Pentru a scana şi a salva documente
Pentru a crea un folder
Pentru a verifica informaţiile detaliate ale unui folder
6W28-07J