Ecranul de setare şi operaţiile pentru imprimarea fişierelor salvate

Când apăsaţi <Acc. fişiere stocate> pe ecranul <Pornire>, apoi apăsaţi <Reţea> sau <Suport memorie> pentru a imprima fişiere, se afişează următorul ecran de setare.

Ecran de setare pentru reţea/suport de memorie

Ecranul Setări de imprimare

Starea curentă a setărilor şi butoanele de setare

Afişează starea setării, cum ar fi dimensiunea hârtiei de imprimat şi numărul de imprimări. Aveţi grijă să verificaţi setările pentru a imprima corespunzător. Pentru a modifica setările, apăsaţi butonul de sub secţiunea de afişare. Pentru a modifica numărul de imprimări, introduceţi numărul utilizând tastele numerice.
Există posibilitatea selectării dimensiunii/tipului de hârtie şi a sursei de hârtie apăsând <Selectare hârtie>.

Numărul de fişiere selectate

Afişează numărul de fişiere selectate.
Când selectaţi mai multe fişiere, apare butonul <Modificaţi nr. de copii>. Pentru a modifica numărul de imprimări, apăsaţi acest buton.

Apăsaţi această pictogramă pentru a înregistra setările curente în <Setări Favorite> din  sau pentru a schimba setările de imprimare implicite din fabrică.

<Setări Favorite>

Înregistraţi aici în prealabil setările de scanare utilizate frecvent, pentru a le prelua cu uşurinţă la nevoie.

<Intrvl tipărire>

Specificaţi această setare atunci când selectaţi un fişier cu două sau mai multe pagini. Pentru a imprima toate paginile unui fişier, apăsaţi <Toate paginile>, sau pentru a specifica paginile de imprimat, apăsaţi <Pagini specificate> şi introduceţi intervalul de pagini pentru imprimare.

<Restabilire set. implicite>

Modifică setarea de imprimare la setarea valorilor înregistrate în <Modificare setări implicite>. <Setări Accesare fişiere stocate> <Modificare setări implicite>

<Înc. imprimarea>

Porneşte imprimarea.

<Opţiuni>

Vă permite să specificaţi setările funcţiilor care nu sunt afişate în /. Pentru detalii despre fiecare element de setare, consultaţi Opţiuni.

<Tipărire 2-feţe>

Selectaţi tipul de imprimare pentru 2-feţe.
Dacă selectaţi un fişier PDF când opţiunea <Selectare hârtie> este setată la <Auto> iar dimensiunile paginii din faţă şi celei din spate diferă, paginile sunt imprimate ca imprimări pe o faţă pe hârtie cu dimensiunile respective. Dacă doriţi ca aceste pagini să fie imprimate ca documente cu 2-feţe, selectaţi mai întâi dimensiunile de hârtie adecvate.

<Finisare>

Selectaţi metoda de finisare.
Disponibilitate când se imprimă fişiere PDF/XPS.

<Anulare>

Anulează setările de imprimare şi revine la ecranul de selecţie a fişierelor.

Opţiuni

<Rezoluţie>

Vă permite să selectaţi rezoluţia.

<Semitonuri>

Vă permite să selectaţi modul de imprimare semitonuri pentru a se potrivi cu fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi.
<Rezoluţie>: Permite imprimarea fină, astfel încât contururile datelor de text etc. să fie mai clare. Acest mod este optim pentru imprimarea datelor care conţin mult text sau linii fine.
<Gradaţie>: Permite imprimarea atât cu gradaţii fine, cât şi cu contururi clare. Puteţi să reglaţi această setare pentru a se imprima uniform formele şi graficele utilizând gradaţia.
<Înaltă rezoluţie>: Opţiune potrivită pentru imprimarea contururilor datelor CAD şi a datelor care includ text şi linii fine etc.

<Potriveşte format hârtie>

Ajustează dimensiunea unui fişier PDF/XPS pentru a corespunde dimensiunii hârtiei când imprimaţi.

<Măreşte zona de tipărire>

Îngustează bordurile goale din fiecare parte a paginii şi măreşte aria imprimabilă.

<Imprimare Comentarii>

Adaugă comentarii când imprimaţi fişiere PDF.

<Parolă pt. desch. doc.>

Imprimă fişiere PDF protejate cu parolă prin introducerea parolei necesare pentru a le deschide.

<Omitere pagini albe>

Vă permite să setaţi aparatul pentru a detecta paginile goale incluse în documente şi nu pentru a le imprima.

<Mărire/Micşorare>

Vă permite să ajustaţi dimensiunea imaginii fişierelor JPEG şi TIFF pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei la imprimare.

<Orientare imagine>

Vă permite să setaţi aparatul să detecteze automat raportul de aspect al imaginii pentru un fişier JPEG sau TIFF şi să îl imprimaţi vertical sau orizontal, după cum este necesar. De asemenea, puteţi specifica manual să imprimaţi vertical sau orizontal.

<Poziţie imprimare>

Vă permite să setaţi poziţia de imprimare pentru fişierele JPEG şi TIFF la centrul sau stânga sus a paginii la imprimare.
Pentru informaţii despre formatele de fişiere, consultaţi Opţiuni de sistem.
Numărul de pagini rămase este afişat dacă este setată o limită de pagini cu Gestionare ID Departament. Pentru informaţii despre setarea gestionării ID-ului departamentului şi limitele paginilor, consultaţi Configurarea setărilor de gestionare a ID-ului departamentului.
Numai următoarele funcţii pot fi setate/modificate când sunt selectate în acelaşi timp tipuri de fişiere diferite (precum PDF şi JPEG).
Selectare hârtie
Tipărire 2-feţe
Modificaţi nr. de copii
6W28-07X