Dacă aparatul nu funcţionează

Dacă survine o problemă când utilizaţi aparatul, consultaţi cele ce urmează înainte de a contacta reprezentantul local autorizat Canon.

Verificaţi în primul rând

Este afişat un mesaj pe afişajul panoului tactil?

Pe afişajul panoului tactil se afişează un mesaj când survine o eroare sau o problemă în timpul funcţionării aparatului.
Se afişează un mesaj sau un număr care începe cu „#” (un cod de eroare)

Indicatorul de alimentare generală s-a stins?

Dacă indicatorul de alimentare generală nu este aprins chiar şi atunci când comutatorul de alimentare este în poziţia de pornire, verificaţi ştecărul.

Indicatorul este aprins?

Dacă este aprins, apăsaţi pentru a anula modul Hibernare.

Aparatul este conectat corect la un computer?

Verificaţi conexiunea de reţea dintre aparat şi computer.
Configurarea mediului de reţea

Dacă aparatul nu răspunde la operaţiile computerului

Reporniţi aparatul.

Dacă aparatul nu răspunde chiar dacă alimentarea este pornită, opriţi alimentarea (Oprirea aparatului). Confirmaţi conectarea corectă a cablului de alimentare, aşteptaţi cel puţin 10 secunde după stingerea indicatorului de alimentare generală, apoi reporniţi alimentarea (Pornirea aparatului).

Verificaţi dacă driverul este instalat corect.

Pentru informaţii despre instalarea driverului, consultaţi Instalarea driverelor.

Verificaţi dacă adresa IP a aparatului este corectă.

Verificaţi setările adresei IP, şi schimbaţi-le dacă nu sunt corecte. Pentru informaţii despre setări, consultaţi Configurarea folosind Ghidul de configurare.

Când este afişat ecranul de autentificare (ecranul de conectare)

Conectaţi-vă ca utilizator înregistrat.

Când este afişat ecranul de autentificare (ecranul de conectare), trebuie să vă autentificaţi ca utilizator înregistrat pentru a continua să operaţi la aparat.
Conectarea la aparat
6W28-0HS