Možnosti správy

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe rozšírenia možností zariadenia a zjednodušení správy zariadenia.
 
Používanie ovládacieho panela ako nástroja na zdieľanie informácií (funkcia Vizuálna správa)
 
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Obsah a hlásenia nastavené správcom je možné zobraziť na displeji dotykového panela a informovať tak ostatných. Táto funkcia je užitočná na zdieľanie informácií v kancelárii.
 
Bezdrôtová sieť LAN Je vstavaná v zariadení, vďaka čomu môžete k zariadeniu pripojiť počítač alebo mobilné zariadenie, ako aj inštalovať zariadenie na osobitnom (separátnom) mieste.
 
 
Linking with Mobile Devices (Pripojenie s mobilnými zariadeniami)
 
Jednoduché premiestnenie adresára
Môžete priamo vytlačiť údaje uložené v mobilnom zariadení zo zariadenia alebo použiť zariadenie na skenovanie údajov do mobilného zariadenia. Taktiež môžete použiť mobilné zariadenie na stanovenie nastavení tlače s núteným podržaním v zariadení.
 
Môžete exportovať adresár zaregistrovaný v zariadení a importovať ho do iného zariadenia. Môžete exportovať adresár vo formáte súboru CSV a upraviť ho v počítači.
 
 
Používanie zásad zabezpečenia v kancelárii
 
Zdieľanie nastavení medzi viacerými zariadeniami
Zásady zabezpečenia obsahujú celopodnikové pravidlá, ktoré sa týkajú zabezpečenia. V tomto zariadení je možné spoločne nastaviť viaceré nastavenia týkajúce sa zásad zabezpečenia.
 
Prispôsobené nastavenia a adresáre je možné synchronizovať a zdieľať medzi viacerými zariadeniami. Nastavenia zadané v jednom zariadení je možné zrkadliť vo všetkých synchronizovaných zariadeniach.
6W29-0JU