Import/export individuálnych nastavení

Importovať/exportovať je možné len zoznamy kontaktov v adresári. Na vykonávanie týchto operácií sú potrebné oprávnenia správcu.
Informácie o úprave súboru CSV adresára nájdete v časti Položky adresára.

Export individuálnych nastavení

1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na položku [Data Management] a vyberte nastavenia, ktoré chcete exportovať.
Export zoznamov kontaktov
4
Kliknite na [Start Exporting].
5
Podľa pokynov na obrazovke určte miesto, kam sa údaje majú uložiť.

Import individuálnych nastavení

1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na položku [Data Management] a vyberte nastavenia, ktoré chcete importovať.
Import zoznamov kontaktov
4
Kliknite na [Start Importing]  [OK].
V závislosti od importovaných nastavení môže byť potrebné reštartovať zariadenie. Reštartovanie stroja
6W29-0AS