Spoľahlivosť

Táto časť obsahuje informácie o jednoduchších a praktickejších spôsoboch používania zariadenia.
 
Správa uložených kópií faxov
(automatické ukladanie obrazov odoslaných faxov)
 
Digitalizácia a správa hlásení správy komunikácie
Odoslané faxy je možné digitalizovať a ukladať ich do stanoveného priečinka. Informácie o odosielaní sa automaticky pridajú k názvu súboru, vďaka čomu je možné efektívnym spôsobom spravovať faxy.
 
Okrem tlače denníkov na odoslanie a príjem (hlásenia o správe komunikácie) ich môžete aj ukladať ako súbory formátu CSV a spravovať ich v počítači.
 
 
Zabránenie skenovaniu zabudnutých originálov
 
Overovanie postupov údržby na displeji dotykového panela
(videá)
Po dokončení skenovania originálov bude používateľ informovaný o zabudnutých origináloch prostredníctvom hlásenia na displeji dotykového panela alebo výstražnou zvukovou signalizáciou a pod.
 
Zobrazením videí na displeji dotykového panela môžete overiť postupy dopĺňania spotrebného materiálu a čistenia.
6W29-0JW